W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony głównej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie 
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony głównej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej  2023-12-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-10-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-12


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja 
o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu 
w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

przejdź do głównego menu 
przejdź do treści 
przejdź do wyszukiwarki 
przejdź do mapy serwisu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
E-mail: bon@ujd.edu.pl
Telefon: 34 3784304, 451 160 704

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Adres: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 
ul. Waszyngtona 4/8 
42-200 Częstochowa 
E-mail: bon@ujd.edu.pl
Telefon: 34 3784304, 451 160 704
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków dydaktycznych:
1. Częstochowa, Waszyngtona 4/8 Rektorat, Główna Siedziba Uczelni
2. Częstochowa,  Zbierskiego 6  Akademickie Centrum Sportowe
3. Częstochowa,  Zbierskiego 2/4
4. Częstochowa,  Armii Krajowej 13/15
5. Częstochowa,  Armii Krajowej 36A
6. Częstochowa,  Dąbrowskiego 14
7. Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”
 

Częstochowa, Waszyngtona 4/8  Rektorat, Główna Siedziba Uczelni

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Wejście boczne wyposażone w system wzywania pomocy Call – Hear.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek  posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro 
w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę 
w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku, posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się 
i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażoną 
w sygnalizację  dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach z ograniczeniem na II,III i IV piętrze – są to przejścia z segmentu C do D, przez to część pomieszczeń niedostępna.

Wsparcie Asystenta ON jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, 451 160 704, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę oraz mechanizm elektronicznego otwierania drzwi. Portiernia, na parterze przy wejściu głównym, wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

W auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze kierunek 
w prawo od wejścia głównego, za portiernią (pok. 29). Obok BON (pok. 30) znajduje się „Pokój Wyciszeń”, wyposażony w leżankę, kanapę, stolik, przewijak dla niemowląt, specjalne oświetlenie oraz mechanizm elektronicznego otwierania drzwi. Pokój przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, pracowników oraz osób z małymi dziećmi.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Przed wejściem do BON znajduje się miska z wodą dla psa asystującego.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie 
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi  (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie ). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.
___________________________________________________________

Częstochowa, Zbierskiego 6 Akademickie Centrum Sportowe

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku i pozostałe wejścia zewnętrzne z poziomu terenu – nie ma utrudnień, dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę z poziomu parteru na poziomy -1 i 1. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku 

Brak dodatkowych dostosowań. 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich

Przy wejściu zewnętrznym na halę sportową jest udostępnione, oznaczone znakiem poziomym i pionowym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ogólnodostępne, oznaczone kopertą i kolorem niebieskim.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie 
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku prowadzona jest ewakuacja próbna.
___________________________________________________________

Częstochowa, Zbierskiego 2/4

Dostępność wejścia do budynku


Główne wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. Wejście oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy, jedna z udogodnieniami dla osób 
z niepełnosprawnościami, ogólnodostępna do wszystkich pomieszczeń oraz drugą przeznaczoną wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu parteru na poziom I piętra – dostęp do auli i sal wykładowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosu.

W budynku na II i III piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w kozetki. Przenośna pętla indukcyjna znajduję się w portierni oraz 
w Dziekanacie w pok. 207.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania 
z nich.

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie 
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadzona jest ewakuacja próbna.

­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Częstochowa, Armii Krajowej 13/15


Dostępność wejścia do budynku


Przy wejściu głównym do budynku od strony Alei Armii Krajowej, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; wejście do budynku od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie do 5%. Drzwi są aluminiowe z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek w części głównej segmentu A dostępny jedynie na poziomie parteru, przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze; od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) , po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Z segmentu B1 na poziomie II piętra do segmentu B i A poprzez łącznik można się dostać poprzez zamontowany podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami.

Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego , wejście bez barier.

Brak możliwości dotarcia do Sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości pół pietra znajdują się schody z poręczami.

Brak możliwości dotarcia do Sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, 451 160 704, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

W bloku B1, na parterze,  znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę. Przenośna pętla indukcyjna znajduje się w pok. 8.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 ( Planetarium ) jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd z Alei Armii Krajowej.

Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było zapewnić tylko jedno miejsce, ale biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość kolejnych budynków Uniwersytetu, można korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach – przy budynku przy Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadzona jest ewakuacja próbna.

___________________________________________________________

Częstochowa, Armii Krajowej 36A

Dostępność wejścia do budynku 

Główne wejście do budynku z poziomu terenu dostępne bez ograniczeń dla wszystkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępność dla wszystkich za pomocą schodów i platformy  z poziomu parteru na wysoki parter oraz możliwość poruszania się na wózku do części biblioteki i czytelni na parterze, odpowiednio wyprofilowanymi korytarzami.

W części budynku biblioteki znajduje się winda dostosowana dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Na wyższe kondygnacje w budynku dydaktycznym jest możliwość dostępu dla osób 
z niepełnosprawnościami – zamontowano zewnętrzną windę przystosowaną dla osób 
z niepełnosprawnościami, która umożliwia pełny dostęp dla wszystkich.

Dodatkowo zamontowano podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu bocznym budynku z dostosowaniem do użytkowania auli na parterze w budynku z pełną dostępnością, w tym również zastosowano pętle indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

Stała pętla indukcyjna znajduje się również w windzie osobowej.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie, na parterze, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w kozetkę. Portiernia wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie wydzielonego do budynku parkingu, dojazd od strony ulicy Worcella; wjazd na parking możliwy po zgłoszeniu np. telefonicznym do asystenta.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest sterowanym ręcznie sygnalizatorem dźwiękowym – syrena pożarowa; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie 
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

___________________________________________________________

Częstochowa, Dąbrowskiego 14


Dostępność wejścia do budynku


Brak możliwości  wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami; główne wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórka posiada schody; istnieje możliwość wejścia do budynku przy udziale asystenta wejściem/wyjściem  ewakuacyjnym do  budynku od strony ulicy Dąbrowskiego – do pokonania dwa schody, ale tylko na poziom parteru. Od strony podwórka znajdują się jeszcze dwa wejścia na poziom parteru, ale są trudnodostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami; budynek umieszczony na liście zabytków (zewnętrzna elewacja od strony ulicy Dąbrowskiego), wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający wąskie korytarze, wielopoziomowe schody; brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Portiernia wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , e-mail: bon@ujd.edu.pl

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich 

Na terenie placu wewnętrznego wyznaczone jedno miejsce dla osoby 
z niepełnosprawnościami, wjazd przez bramę od strony ulicy Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Każdy Wydział, Biblioteka oraz BON jest wyposażony w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego:

1.      Collegium Medicum – ul. Armii Krajowej 13/15,  tablet znajduje się w Dziekanacie CM, pok. 004, tel.: 034 888 02 68
2.      WNŚPiT – ul. Armii Krajowej 13/15, tablet znajduje się w pok. 15,
tel.: 34 373 10 98
3.      WS – ul. Waszyngtona 4/8,  tablet znajduje się w pok. 611, tel.:  34 3784234
4.      WNS ul. Waszyngtona 4/8 - tablet znajduje się w pok. 308 tel.: 34 3784297
5.      WPiE - ul. Zbierskiego 2/4– tablet znajduje się w Dziekanacie, tel.: 34 3783 115;  34 3783 114; 34 3783 138.
6.      WHUM - ul. Armii Krajowej 36 A – tablet znajduje się w  pok. 9 tel.: 34 370 42 60
7.      Biblioteka Uniwersytecka - ul. Armii Krajowej 36 A - tablet znajduje się w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel.: 34 361 31 20, pok. 107
8.      Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Waszyngtona 4/8 , tablet znajduje się w pok. 29 tel.: 34 378 43 04, 451 160 704.

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożaru – donośny dźwięk syreny i sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

 ___________________________________________________________

Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”


Dostępność wejścia do budynku


Wejście do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd z poręczami, drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Istnieje możliwość zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru, gdzie przygotowano osiem pokojów z łazienkami; windy są na wyższe kondygnacje, ale nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak możliwości wjazdu wózka, ze względu na techniczne ograniczenia konstrukcji szybu windowego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku. 

Brak dodatkowych dostosowań. 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego, konieczny kontakt z asystentem zgłoszenia osoby korzystającej 
z parkingu do kierownika obiektu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu do kierownika obiektu.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie 
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubrane 
w kamizelki o mocno żółtej barwie). W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. Każdego roku przeprowadza się ewakuację próbną.

Data dodania: 28 grudnia 2023