W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Program projakościowy

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność badawczą i naukową

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową może być przyznany za opublikowanie artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach w danej dyscyplinie naukowej lub monografii wydanej w najwyżej punktowanych wydawnictwach lub za redakcje monografii lub za uzyskanie projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, mającego wpływ na ewaluację dyscyplin lub za patenty na wynalazek, albo prowadzenie znaczącej działalności artystycznej, a także za inne istotne osiągnięcia w zakresie działalności badawczej lub naukowej o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne: Nr R021.1.18.2024 Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową w 2023 roku albo działalność artystyczną w roku 2022 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

Za rok 2022 decyzją JM Rektor przyznano dodatki w następującej liczbie:

Wydział  II° III° Razem
Wydział Humanistyczny 0 13 15 28
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 15 29 20 64
Wydział Nauk Społecznych 1 13 10 24
Wydział Prawa i Ekonomii 1 9 12 22
Collegium Medicum 6 7 1 14
Wydział Sztuki 10 6 22 38
Razem 33 77 80 190

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Justyna Skrońska - j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34 3784131


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność na rzecz umiędzynarodowienia

Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dodatek motywacyjny na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu

Dodatek motywacyjny może być przyznany miedzy innymi za kierowanie projektem lub udział w zespole prowadzącym projekt mobilnościowy lub międzynarodowy lub finansowany ze środków zagranicznych, kierowanie projektem lub udział w zespole prowadzącym projekt finansowany ze środków zagranicznych, w tym UE, kierowanie pracami zespołu lub udział w zespole przygotowującym po raz pierwszy projekt o finansowanie ze środków zagranicznych, w tym UE, dotyczący umiędzynarodowienia lub popularyzacji nauki w ramach międzynarodowego konsorcjum lub międzynarodowego zespołu roboczego, organizacja współpracy międzynarodowej skutkująca realizacją wymiany akademickiej incoming i outgoing, działania realizowane przez pełnomocnika dziekana ds. współpracy z zagranicą, działania na rzecz promocji Uniwersytetu za granicą, w tym udział w uznanych międzynarodowych targach edukacyjnych, działania na rzecz integracji cudzoziemców w Uniwersytecie

Dodatek za sprawowanie opieki nad studentami lub doktorantami w ramach programu międzynarodowego, opieki nad praktykami w ramach programu międzynarodowego, opieki nad studentami realizującymi 3-miesięczne staże w ramach umów bilateralnych lub programu międzynarodowego, opieki nad profesorami zagranicznymi i udział w pracach komisji rekrutacyjnych przyznawany jest jednorazowo na koniec roku akademickiego.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne: Nr R021.1.19.2024 Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za działalność na rzecz umiędzynarodowienia dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

Za rok 2022/2023 decyzją JM Rektor przyznano dodatki w następującej liczbie:

Wydział  II° III° Razem
Wydział Humanistyczny     3 3
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   2 3 5
Wydział Nauk Społecznych 1   1 2
Wydział Prawa i Ekonomii        
Collegium Medicum     1 1
Wydział Sztuki        
Razem 1 2 8 11

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Magdalena Gawrońska - m.gawronska@ujd.edu.pl, tel. 34 3784132Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną może być przyznany m.in. za: uruchomienie kierunku studiów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Uczelni, w tym kierunku w języku angielskim, studiów podyplomowych lub innych form kształcenia ustawicznego, pozyskanie projektu o charakterze dydaktycznym lub organizacyjnym finansowanego ze źródeł zewnętrznych, uczestniczenie w działaniach mających istotny wpływ na popularyzację nauki, działalność dydaktyczną albo organizacyjną o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni.

Zarządzenie określające szczegółowy zakres premiowanych działań oraz kwoty przypisane do poszczególnych kategorii działań wydawane jest w lutym/marcu i obowiązuje do 31 grudnia danego roku (wniosek można składać do lutego następnego roku).

Szczegóły określa zarządzenie wewnętrzne:
Nr R021.1.64.2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za działalność dydaktyczną lub organizacyjną dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Liczba osób, którym zostały przyznane dodatki motywacyjne za działalność dydaktyczną lub organizacyjną w roku 2023WYDZIAŁ

Liczba przyznanych dodatków motywacyjnych za działalność dydaktyczną lub organizacyjną

I0

II0

III0

RAZEM

Indywidualna

Zespołowa

Indywidualna

Zespołowa

Indywidualna

Zespołowa

Indywidualna

Zespołowa

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

1

12

1


2

1

4

13

Wydział Humanistyczny


7

2

1


3

2

11

Wydział Nauk Społecznych


2

4

1

1

4

5

7

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych


4


3

2

1

2

8

Wydział Prawa i Ekonomii


41


1

4

Wydział Sztuki


1

0

1

OGÓŁEM

1

29

7

5

6

10

14

44

Szczegółowe informacje: Dział Spraw Studenckich, mgr Beata Bujak-Skowrońska - b.bujak-skowronska@ujd.edu.pl, tel. 34 3784122

Data dodania: 08 stycznia 2024