W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Książka telefoniczna

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Spis telefonów:


Centrala 34 3784 100

Rektor 34 3784 128

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 34 3784 131
34 3784 132

Prorektor ds. Rozwoju 34 3784 361

Prorektor ds.Studenckich 34 3784 122
34 3784 123
34 3784 124

Prorektor ds. Medycznych i Nauk o Zdrowiu 34 3784 366

Kanclerz 34 3784 183

Z-ca Kanclerza 34 3784 183

Kwestor 34 3784 180


Budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Administrator obiektu 34 3784 103

Kancelaria ogólna 34 3784 230
Transport 34 3784 205


Biuro Rektora
Kierownik 34 3784 128
34 3784 127
34 3784 126

Dział Komunikacji i Marketingu
Kierownik 34 3784 361
34 3784 357

34 3784 329

Rzecznik prasowy 34 3784 168

Biuro Projektów Europejskich 34 3784 133

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami 34 3784 304


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kierownik 34 3784 132
34 3784 131
34 3784 364
34 3784 271
34 3784 272


Biuro Uniwersytetu Europejskiego COLOURS 34 3784 327
34 3784 328

Dział Spraw Studenckich
34 3784 123
34 3784 124
Kierownik 34 3784 122
Biuro Karier 34 3784 363
Praktyki Studenckie 34 3784 262

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 34 3784 204

Dział Dydaktyki
Kierownik 34 3784 120
34 3784 118
34 3784 119
34 3784 241
Zespół systemów informatycznych obsługi dydaktyki
34 3784 252

Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik 34 3784 104

Dział Zamówień Publicznych 34 3784 201
34 3784 200
34 3784 211


Dział Infrastruktury Informatycznej
Kierownik 34 3784 185
34 3784 251
34 3784 248

Z-ca Kwestora 34 3784 242
Dział Księgowości 34 3784 330
34 3784 340
Inwentaryzacja 34 3784 182

Stanowiska ds. obsługi finansowej 34 3784 338
34 3784 321
Kasa 34 3784 203

Stanowiska ds. obsługi finansowej wydziałów
Wydział Humanistyczny 34 3784 395
Wydział Nauk Społecznych 34 3784 395
Wydział Sztuki 34 3784 395
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
34 3784 284
Wydział Prawa i Ekonomii 34 3784 335
Collegium Medicum 34 3784 335

Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Kierownik 34 3784 237
Kadry 34 3784 331
34 3784 238

Sprawy socjalne 34 3784 367
Dział Płac
Kierownik 34 3784 332
34 3784 333
Samodzielne stanowisko ds. BHP 34 3784 141
Dział Techniczno - Remontowy
Kierownik 34 3784 209
Sekcja Inwestycji 34 3784 300
Specjalista ds. ochrony p.poż 34 3784 209

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej 34 3784 164
Inspektor Ochrony Danych 34 3784 133
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
34 3784 164
Związki zawodowe
Związek Nauczycielstwa Polskiego 34 3784 240
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność 34 3784 370

Wydziały i jednostki międzywydziałowe
budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Nauk Społecznych
Dziekan - 34 3784 297
Kierownik - 34 3784 297
Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - 34 3784 291 / 34 3784 293 / 34 3784 301
Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych - 34 3784 297

Wydział Sztuki
Dziekan 34 3784 228

Prodziekani 34 3784 233
Kierownik 34 3784 232
Dziekanat 34 3784 234
Centrum Obsługi Wydziału Sztuki 34 3784 355

Studium Nauki Języków Obcych 34 3784 249
Uniwersytet Trzeciego Wieku 34 3784 208

Rada Nadawania Stopni Naukowych i stopni w zakresie Sztuki 34 3784 365

Szkoła Doktorska 34 3784 341


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Centrala 34 361 49 18
34 361 49 19
34 8880 100

Administrator obiektu 34 361 11 27
34 8880 116
Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Dziekan 34 361 21 79
34 8880 148
Kierownik 34 361 21 79
34 8880 148
Dziekanat
Studia stacjonarne, niestacjonarne 34 373 10 96
34 8880 223
34 373 10 97
34 8880 224
34 373 10 98
34 8880 225
Centrum Obsługi Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
34 361 22 28
34 8880 220
34 361 59 70
34 8880 112

Collegium Medicum im.dr. W. Biegańskiego
Dziekan 34 365 59 83
34 8880 111
Kierownik 34 365 59 83
34 8880 111
Dziekanat
Studia stacjonarne, niestacjonarne
34 361 51 54
34 8880 268
34 365 64 26
34 8880 104
34 366-49-80
34 8880 257
Centrum Obsługi Collegium Medicum
34 365 59 83
34 8880 111

Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Centrala 34 366 49 19
34 8880 402
Administrator obiektu 34 378 31 02


Wydziały i jednostki międzywydziałowe –budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
34 365 18 63
34 8880 135


Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Centrala 34 3783 101
Administrator obiektu 34 3783 102


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dyrektor 34 3783 120
34 3783 119


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Prawa i Ekonomii
Dziekan
Kierownik 34 378 31 44

Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 378 31 38
34 378 31 14
34 378 31 15
Centrum Obsługi Wydziału Prawa i Ekonomii
34 378 31 17
34 378 31 12

Budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Centrala 34 368 10 18
Administrator obiektu 34 361 10 67

Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Sztuki 34 365 66 26

Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 36 a

Centrala 34 361 31 20
34 361 54 19
Archiwum zakładowe w. 143

Wydawnictwo Naukowe UJD

Redaktor Naczelna w.140

Redaktorzy w. 146, 148,149

Administrator obiektu 34 361 10 67
Biblioteka Uniwersytecka Sekretariat 34 361 24 52
Dział Informacji Naukowej i Bibliografii 34 361 48 49


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – al. Armii Krajowej 36 a

Wydział Humanistyczny
Dziekan 34 370 42 60
Kierownik administracji wydziału 34 370 42 60


Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne
34 361 14 25


Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego
34 361 41 14
34 366 85 44

Dom Studenta „Skrzat" – ul. Dąbrowskiego 76/78

Centrala 34 361 07 38
Kierownik 34 368 10 99Data dodania: 09 maja 2023