W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uniwersytet Europejski COLOURS

Biuro Uniwersytetu Europejskiego COLOURS
SYMBOL+WORDMARK+SLOGAN HORIZONTAL_v1-0
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, jako beneficjent programu UE pt. Uniwersytety Europejskie, prowadzi intensywną współpracę z 8 europejskimi uczelniami. Z dniem 1 lutego 2024 r. w strukturze Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą uruchomione zostało Biuro Uniwersytetu Europejskiego COLOURS, do którego zadań należą: koordynacja prac Sojuszu, współpraca z przedstawicielami grup roboczych (Work Packages) w UJD i uczelniach partnerskich oraz reprezentowanie Uniwersytetu i Sojuszu na arenie międzynarodowej. Osobą kierującą pracami biura jest st. specjalista ds. współpracy z zagranicą, instytucjonalny koordynator programu Erasmus+, mgr Bartłomiej Kowalik. Biuro znajduje się w pokoju nr 142 (I piętro), ul. Waszyngtona 4/8.
Biuro Uniwersytetu Europejskiego COLOURS, pok. 142
 

Nazwa konsorcjum COLOURS to akronim pochodzący od słów COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities. Sojusz COLOURS zrzesza 9 uniwersytetów z różnych części Europy z ok. 126.000 studentów i ponad 12.000 pracowników. Pełnoprawnymi członkami Sojuszu są: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Josip Jurai Strossmayer University of Osijek (Chorwacja), Le Mans University (Francja), Kristianstad University (Szwecja), Paderborn University (Niemcy) - lider konsorcjum, University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University of Ferrara (Włochy), University St. Kliment Ohridski - Bitola (Macedonia Północna), Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa). Całkowita wysokość finansowania projektu z funduszy UE to ponad 14 mln EUR.

 

opr. Bartłomiej Kowalik, DNWZ
Partnerzy projektu COLOURS spotykają się w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie gości Partnerów realizujących wspólnie z częstochowską Uczelnią projekt COLOURS. Uroczyste otwarcie odbyło się 13 listopada 2023 roku w auli „Auditorium Maximum”. Uczestników spotkania powitali: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD i inicjator przystąpienia UJD do konsorcjum oraz przewodniczący zespołu pracowników Uczelni przygotowujących wniosek o uzyskanie statusu EU, Stefan Schwan dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Paderborn (lidera projektu, Niemcy), Prof. dr hab. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były Premier RP i Piotr Grzybowski, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

- Realizowany projekt COLOURS ma ogromne znaczenia dla całej Europy, która dąży do innowacyjności i transformacji na wielu obszarach – zaznacza prof. Jerzy Buzek. – Działając wspólnie Uczelnie mogą przyczynić się do wypracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

- Niezwykle cieszę się, że udało nam się przystąpić do realizacji projektu oraz uzyskać zaszczytny status Uniwersytetu Europejskiego – podkreśla prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. – To szansa dla Uczelni, ale również rozwinięcie współpracy między naszymi partnerami z Częstochowy i z miast i regionów, które reprezentują nasi zagraniczni partnerzy. Liczymy, że uda się stworzyć stałe więzy współpracy, która będzie procentować w dalszych latach.

- To ogromna szansa na umiędzynarodowienie naszej Uczelni i spowodowanie jeszcze większego jej otwarcia na Europę - wyjaśnia prof. dr hab. Janusz Kapuśniak. – Liczymy, że właśnie projekt COLOURS i uzyskany status Uniwersytetu Europejskiego będzie miał na ten proces wpływ i trwale przełoży się na wymianę studentów i kadry. Liczymy, że projekt pozwoli wypracować wraz z naszymi partnerami innowacyjne rozwiązania, które uda się wdrożyć na wielu obszarach ich działalności.

Spotkanie partnerów w częstochowskiej Uczelni ma na celu zrealizowanie sesji plenarnych i warsztatów poświęconych poszczególnym Work Packages. W trakcie omówione będą dalsze kwestie organizacyjne i merytoryczne związane z utworzeniem wspólnego Uniwersytetu Europejskiego.

COLOURS, czyli COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities to alians dziewięciu uniwersytetów z krajów UE, których wspólną cechę stanowi silne zaangażowanie w rozwój regionów, w skład którego, poza Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie wchodzą: Paderborn University (Niemcy) - lider, University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University of Ferrara (Włochy), Le Mans University (Francja), Kristianstad University (Szwecja), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (Chorwacja), University St. Kliment Ohridski Bitola (Macedonia), Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa). Więcej informacji

Realizacja Projektu rozpocznie się 1 stycznia 2024 roku.

Media o tym wydarzeniu:

- Radio Fiat
- Radio Katowice
- Dzienni Zachodni
- Życie Częstochowy i Powiatu

foto. Dział Komunikacji i Marketingu


Konferencja przedstawicieli studentów Uniwersytetów Europejskich

W dniach od 7 grudnia do 10 grudnia w Coimbrze, w  Portugali odbyła się pierwsza Konferencja Przedstawicieli Studentów Europejskich Uniwersytetów.

W kontekście uczestnictwa w konferencji, głównym celem było pozyskanie istotnych informacji dotyczących wyzwań reprezentacji studenckiej na poziomie europejskim. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do dzielenia się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań, które mają potencjał zastosowania w ramach uczestnictwa UJD w konsorcjum COLOURS.

Organizowana przez ESU (European Student’s Union), Konferencja stanowi platformę do rozwoju reprezentacji studenckiej na poziomie europejskim. Działa jako ciało konsultacyjne, integrując poglądy reprezentantów studentów z różnych sojuszy akademickich.

Podczas Konferencji ESU, wyłoniono kluczowe tematy związane z społecznym wymiarem, reprezentacją studencką, mobilnością, finansowaniem oraz zapewnianiem jakości nauczania z perspektywy studentów. Trwały również rozmowy na temat zachowania ciągłości oraz zaangażowania społeczności studenckich poszczególnych uniwersytetów w kontekście konsorcjów do których przynależą. Brak zachowania ciągłości może prowadzić do utraty istotnej wiedzy oraz spadku zaangażowania wewnątrz partnerskich uczelni. Stanowi to realne zagrożenie dla wszystkich Konsorcjów.

Konferencja ESU pełni funkcję ciała konsultacyjnego wewnątrz struktur ESU. Jej rola obejmuje konsultacje nad dokumentami politycznymi związanymi z Inicjatywą Uniwersytetów Europejskich i innymi transnarodowymi inicjatywami dotyczącymi szkolnictwa wyższego. Planuje się utworzenie grup roboczych w ramach Konferencji, koncentrujących się na obszarach takich jak zapewnianie jakości, finansowanie i reprezentacja demokratyczna studentów.

W przyszłości, udział w kolejnych konferencjach będą brały osoby reprezentujące całą społeczność studencką nie tylko Uniwersytetu Jana Długosza a wszystkich członków konsorcjum COLOURS. To znaczy, że poprzez Forum Studenckie, które powstanie w ramach Aliansu,  studenci członkowskich uczelni będą mieli okazję wpływać na legislaturę szkolnictwa wyższego na poziomie europejskim.

Reprezentantem Sojuszu COLOURS w konferencji był student UJD Aleksander Frymus


Uniwersytet Europejski COLOURS - spotkanie z władzami rektorskimi i kanclerskimi

18 października w Auditorium Maximum odbyło się spotkanie Władz Rektorskich i Kanclerskich UJD z pracownikami Uniwersytetu. Głównym tematem spotkania były działania zaplanowane w Uczelni na rok 2023/2024, w szczególności założenia projektu Uniwersytet Europejski COLOURS, który będzie realizowany przez społeczność UJD w latach 2024-2027.

Zespół projektowy European University COLOURS UJD, pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusza Kapuśniaka, dokonał prezentacji struktury i planów działania Sojuszu. Agenda spotkania składała się z następujących części:
Wprowadzenie do projektu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Czym są „Uniwersytety Europejskie”?

Projekt COLOURS w liczbach

Wizja i kluczowe cele Sojuszu

Realizacja projektu w praktyce – podczas której omówione zostały wszystkie Work packages, czyli pakiety, w ramach których współpracować będą międzynarodowe zespoły projektowe

Plany Sojuszu na najbliższe miesiące, w tym organizacja spotkania całego konsorcjum w Częstochowie w listopadzie br., dyskusja

Osobami odpowiedzialnymi za prezentację poszczególnych Work Packages byli pracownicy Uniwersytetu: WP1 Zarządzanie konsorcjum i podejmowanie decyzji – mgr Bartłomiej Kowalik (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą), WP2/7 Współpraca bez barier – dr Rafał Głębocki (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych), WP3/8 Edukacja otwarta i edukacja oparta na wyzwaniach – dr Olga Binczyk (Wydział Humanistyczny), WP4/9 Badania i innowacje oparte na wyzwaniach regionalnych – dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych), WP5/10 Równość, różnorodność i integracja – dr Wioleta Duda (Wydział Nauk Społecznych), WP6/11 Komunikacja, rozpowszechnianie informacji i zwiększenie widoczności – mgr Illia Kulchikovskyi (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą).

Nagranie ze spotkania zostało udostępnione w Strefie pracowników UJD. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o prezentacji w Państwa jednostkach.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik, uczelniany koordynator programu Erasmus+

foto. Dział Komunikacji i Marketingu UJD


Spotkanie z Partnerami Stowarzyszonymi Sojuszu COLOURS 

10 października br. w siedzibie Uniwersytetu odbyło się spotkanie zespołu projektowego European University COLOURS UJD z Partnerami Stowarzyszonymi Sojuszu. Celem spotkania było wprowadzenie do projektu Partnerów Stowarzyszonych, którzy będą współpracownikami Sojuszu w regionalnych ekosystemach innowacji, łącząc otwarte innowacje, nauczanie oparte na wyzwaniach i badania ukierunkowane na oddziaływaniach z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Wydarzenia otworzyła JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, po czym Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Kapuśniak wprowadził obecnych w tematykę spotkania. Agenda spotkania składała się z następujących części:

Czym są „Uniwersytety Europejskie”?,

Projekt COLOURS w liczbach,

Wizja i kluczowe cele Sojuszu,

Realizacja projektu w praktyce – podczas której omówione zostały wszystkie Work packages, czyli pakiety, w ramach których współpracować będą międzynarodowe zespoły projektowe,

Plany Sojuszu na najbliższe miesiące, w tym organizacja spotkania całego konsorcjum w Częstochowie w listopadzie br., dyskusja

Osobami odpowiedzialnymi za prezentację poszczególnych Work Packages byli pracownicy Uniwersytetu: WP1 Zarządzanie konsorcjum i podejmowanie decyzji – mgr Bartłomiej Kowalik (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą), WP2/7 Współpraca bez barier – dr Rafał Głębocki (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych), WP3/8 Edukacja otwarta i edukacja oparta na wyzwaniach – dr Olga Binczyk (Wydział Humanistyczny), WP4/9 Badania i innowacje oparte na wyzwaniach regionalnych – dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych), WP5/10 Równość, różnorodność i integracja – dr Joanna Górna, prof. UJD (Wydział Nauk Społecznych), WP6/11 Komunikacja, rozpowszechnianie informacji i zwiększenie widoczności – mgr Illia Kulchikovskyi (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą).

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprosił do projektu największą spośród wszystkich konsorcjantów liczbę partnerów stowarzyszonych, w skład których wchodzą (w kolejności alfabetycznej) – wraz z reprezentantami nw. instytucji obecnymi na spotkaniu:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie:

Pan Marcin Kozak, Prezes

Biblioteka Publiczna w Częstochowie:

Pani Beata Grzanka, Dyrektor

Fundacja Oczami Brata:

Pan Paweł Bilski, Prezes

Jurajski Agro Fresh Park S.A.:

Pani Monika Pohorecka, Wiceprezes Zarządu

Pan Robert Leciński, Wiceprezes Zarządu

Lesya Ukrainka Volyn National University

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie:

Pani Anna Paleczek-Szumlas, Dyrektor

Muzeum Częstochowskie:

Pani Katarzyna Ozimek, Dyrektor

Pani Monika Świerczewska, Kierownik Działu Edukacji i Wystaw

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie:

Pani Monika Wawrzyniak-Czaińska, Dyrektor Biura Izby

Pani Marta Krawczyk, Specjalistka ds. szkoleń

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

Pani Nina Ślusarek, Podinspektor, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Stowarzyszenie "Emigrant„:

Pan Koryun Saakyan, Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire:

Pani dr Mariola Mirowska, prof. UJD, Prezes

Urząd Miasta Częstochowy:

Pan Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Częstochowy

Pan Aleksander Wierny, Naczelnik Wydziału Informacji i Komunikacji

opr. mgr Bartłomiej Kowalik, uczelniany koordynator programu Erasmus+


Spotkanie Sojuszu COLOURS w Kristianstad

W dniach 11-12 września br. w Kristianstad (Szwecja) odbyło się pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu COLOURS, European Universities initiative (więcej…), po zakwalifikowaniu wniosku projektowego Sojuszu do finansowania. Organizatorem wydarzenia była uczelnia partnerska Kristianstad University. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele UJD:

- prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

- dr Rafał Głębocki, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

- mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Sojuszu, do których oprócz Kristianstad University należą: Josip Juraj Strossmayer University Osijek (Chorwacja), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University St Kliment Ohridski Bitola (Macedonia Północna), Paderborn University (Niemcy) - lider konsorcjum, University of Ferrara (Włochy). Nowością, wprowadzoną podczas wydarzenia, był hybrydowy charakter obrad umożliwiający udział w spotkaniach nie tylko w formie stacjonarnej, ale również online – z macierzystych ośrodków, z którego skorzystali pozostali członkowie zespołu COLOURS z UJD.

Podczas sesji plenarnych i warsztatów poświęconych poszczególnym Work Packages omówione zostały kwestie organizacyjne i merytoryczne związane z utworzeniem wspólnego Uniwersytetu Europejskiego. Wydarzenie stanowiło również idealną okazję do licznych spotkań networkingowych, w tym z przedstawicielami biznesu i samorządów, do których należą Krinova – Incubator and Science park i Kristianstad Municipality.

 Podpisanie umowy z Komisją Europejską ma nastąpić w październiku br., a realizacja projektu zostanie rozpoczęta w styczniu 2024 r. Organizatorem kolejnego spotkania całego Sojuszu w listopadzie br. będzie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik, uczelniany koordynator programu Erasmus+


Uniwersytety Europejskie - COLOURS 2.0

Przedstawiciele pracowników i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Le Mans University związanym z inicjatywą Uniwersytetów Europejskich. Wraz z partnerami z kilku uniwersytetów, m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Chorwacji, nasz Uniwersytet będzie aplikował w konkursie z projektem o akronimie COLOURS 2.0. Będzie to alians uczelni europejskich silnie zaangażowanych w rozwój regionów, jakie reprezentują. Inicjatywa ta będzie promować wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi interesariuszami zewnętrznymi.

opr. dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD

Data dodania: 03 stycznia 2024