W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Redaktor programowy Wydawnictwa

Redaktor programowy Wydawnictwa
prof. dr hab. Adam Regiewicz
kontakt a.regiewicz@ujd.edu.pl


Sylwetka
Adam Regiewicz – ur. 1972 w Zabrzu, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim, tam obronił doktorat i otrzymał tytuł samodzielnego pracownika naukowego w obszarze nauk humanistycznych. W maju 2018 otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora.
Od 2010 r. zawodowo jest związany z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym im. Jana Długosza (dawniej Akademią im. Jana Długosza) w Częstochowie, w którym od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii Literatury i kierownika Pracowni Komparatystyki Kulturowej. W środowisku naukowym współpracuje z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, Polskim Stowarzyszeniem Komparatystyki Literackiej. Od 2016 r. pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Irydion” wydawanego przez Instytutu Filologii Polskiej.

Obszary badawcze
Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej. Pierwszą przestrzenią badawczą jest mediewalizm, w którym przenikają się wątki kultury średniowiecznej i współczesnej. Analiza zjawisk współczesnych obejmuje zarówno mechanizmy kulturowe jak i przestrzeń dyskursu publicznego: medialnego, audiowizualnego, w którym pojawiają się odniesienia do kultury średniowiecznej.
Druga przestrzeń badawcza związana jest z antropologią i kulturą współczesną badanymi w perspektywie chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowego Europy i jego kryzysu w dobie sekularyzmu. Podejmuje kwestie związane z kerygmatycznością przekazów kulturowych (filmu, przekazów medialnych, reklamy) w ramach szeroko pojętych badań postsekularnych.
Trzeci obszar badawczy wiąże się z językiem współczesnej kultury, która operuje kodem audiowizualnym. Antropologiczne ukierunkowanie w badaniu kultury współczesnej otworzyło możliwość analizy nowych mediów. Szczególnie ważne dla sfery dydaktycznej wydaje się ostatnio stworzenie projektu serii „Audiowizualne Aspekty Kultury w Ponowoczesności”, powstającej w Zakładzie Teorii Literatury, obejmującej zagadnienia antropologii, semiotyki i socjologii zjawisk kulturowych, szczególnie medialnych. W ramach tego obszaru badań realizuje projekt Kulturowa historia odgłosów, którego celem badania jest usytuowanie odgłosu jako zjawiska audialnego powiązanego z doświadczeniem audiowizualnym w kodzie kulturowym, którym operuje się w danej rzeczywistości obyczajowo-społecznej. Efektem projektu jest zainicjowana w Pracowni Komparatystyki Kulturowej seria wydawnicza „Od-głosy kultury” złożona z kulturowych analiz poszczególnych gestów dźwiękowych.
Do najważniejszych prac prof. Regiewicza należy zaliczyć monografie: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011; Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna interpretacja filmu, Kraków 2012; Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów, Warszawa 2014; Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015; Kerygmatyczne figury interpretacji, Kraków 2016; Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropie kryminału, Gdańsk 2017; monografie współautorskie: B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, M. Kaczmarczyk, A. Regiewicz, Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, Kraków 2015 oraz powstałe w ramach serii Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności – 6 tomów: Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności; Muzyka w czasach ponowoczesnych; Literatura-nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku; Polityczność mediów; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy; Religijność nowych mediów.
Ponadto prof. Regiewicz publikuje w czasopismach: „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki” „LUD”, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, „Collectanea Theologica” oraz w wielu innych punktowanych przez MNiSW: „Przegląd Kulturoznawczy”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Kultura Popularna”, „Anthropos” i in.

Data dodania: 11 stycznia 2024