W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Programy i konkursy dla naukowców i studentów z ukrainy

Program "Solidarni z Ukrainą"

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prasowymi na temat realizacji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą” w polskich uczelniach. Program realizowany jest także w UJD, koordynatorem modułu „Solidarni z Ukrainą” jest dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych).

W roku akademickim 2022/2023 w ramach programu przyjętych zostało 23 studentów z Ukrainy. W roku 2021/2022 z programu skorzystało 41 osób, większość z nich jest obecnie studentami UJD.

Dla uczestników edycji 2021/2022 przewidziane było comiesięczne stypendium, udział w kursach języka polskiego i kursach przygotowawczych do studiowania w UJD. W celu poznania polskiej historii i kultury studenci z Ukrainy brali udział w wycieczkach krajoznawczych.

Dla uczestników edycji 2022/2023 przewidziane jest comiesięczne stypendium, opłata za akademik, udział w zaawansowanych kursach języka polskiego i innych kursach specjalistycznych rozwijających kompetencje związane ze studiowanym kierunkiem danego uczestnika . W celu poznania polskiej historii i kultury studenci z Ukrainy będą również brali udział w wycieczkach krajoznawczych.

Informacja z portali:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/program-solidarni-z-ukraina-pomoc-dla-ukrainskich-studentow-i-doktorantow/wvn4kr2

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8608259,polska-wyciagnela-pomocna-dlon-w-strone-ukrainy.html

Програма „Солідарні з Україною”

Заохочуємо до ознайомлення з прес-релізами стосовно реалізації програми Національного Агентства Академічних Обмінів «Солідарні з Україною» в університетах Польщі.Програму також реалізовує UJD, координатор програми «Солідарні з Україною» – dr hab. BożenaWoźna-Szcześniak (Факультет Точних, Природничих і Технічних наук).

У навчальному році 2022/2023 за програмою було прийнято 23 студенти з України.У 2021/2022 навчальному році програмою скористалася 41 особа, більшість з них наразі є студентами UJD.

Учасникам випуску 2021/2022 було передбачено щомісячну стипендію, участь у курсах польської мови та підготовчих курсах до навчання в UJD.З метою ознайомлення з історією та культурою Польщі студенти з України брали участь в екскурсійних поїздках.

Учасникам випуску 2022/2023 передбачено щомісячну стипендію, оплату гуртожитку, участь у курсах підвищення кваліфікації польської мови та інших спеціалізованих курсах, що розвивають компетенції, пов’язані зі сферою навчання даного учасника.З метою ознайомлення з історією та культурою Польщі студенти з України також братимуть участь в екскурсійних поїздках.

Інформація з порталів:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/program-solidarni-z-ukraina-pomoc-dla-ukrainskich-studentow-i-doktorantow/wvn4kr2

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8608259,polska-wyciagnela-pomocna-dlon-w-strone-ukrainy.html
PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN) DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1. posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);

2. przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;

3. w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Nabór do programu rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Justyna Skrońska, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. (34) 378-41-31-32.

ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАУКИ (NCN) ДЛЯ НАУКОВЦІВ З УКРАЇНИ

Національний центр науки оголосив про старт програми для науковців з України, які внаслідок агресії Росії в Україні знайшли або мають намір знайти прихисток в Польщі. Метою програми є підтримка науковців шляхом створення для них можливості працевлаштування в польських наукових інституціях та продовження власних наукових досліджень.

Вимоги до науковців, котрі маютб намір скористатися можливостями програми:

1) бути кандидатом наук або ж мати агалогічний науковий титул;

2) на момент початку війни працював в науковій інституції України;

3) внаслідок війни покинув територію України не раніше 24 лютого (або пізніше) або ж тільки має намір залишити територію України.

Більш детальну інформацію за посиланням:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Набір до програми розпочинається 28 березня 2022 року та завершеться, коли таке рішення буде прийняте директором NCN.

Зацікавлених осіб просимо контактувати з Відділом науки та міжнародного співробітництва: магістр Юстина Скроньська, j.skronskla@ujd.edu.pl, тел. (34) 378-41-31-32


CEEPUS DLA UKRAINY

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 8 marca 2022 r. NAWA zaoferować może stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy. Stypendia na staże „Freemover UA” przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez osobę wnioskującą aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą w Polsce planem nauczania dla studentów lub dydaktyki dla nauczycieli akademickich.

Stypendia na mobilność „Freemover UA” w formie fizycznej przyznawane mogą być na staże w przez jednostki partnerskie uczestniczące w sieciach akademickich CEEPUS, zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów CEEPUS, a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.

Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków

Warunki dla aplikacji „Freemover UA”:

1. złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę www.ceepus.info.

2. uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności Freemover UA – Letter of Acceptance z planem pracy.

Dokument w formie elektronicznej musi zawierać:

- zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,

- imię, nazwisko i inne dane aplikanta - stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w

- systemie CEEPUS,

- plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy

- akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe itp.)

W przypadku uzyskania zgody Polskiego Biura CEEPUS i przyznania stypendium na realizację stażu jako mobilności fizycznej stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie www.ceepus.info

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Lidia Romanyk, l.romanyk@ujd.edu.pl

CEEPUS ДЛЯ УКРАЇНИ

Згідно рішення Міністерства едукації та науки Польщі в рамках реалізації програми CEEPUS в Польщі 8 березня 2022 відкривається набір кандидатів на отримання стипендій для громадян України. Стипендії на стажування "Freemover UA" є призначені для студентів та наукових працівників українських ЗВО, які співпрацюють з закладами вищої освіти (ЗВО) Польщі.

Необхідною умовою участі в цій стипендіальній програмі є заповнення електронної анкети в системі CEEPUS та на офіційній сторінці Програми www.ceepus.info , додавши затверджений партнерським ЗВО Польщі план навчання студентів або ж дидактичної діяльності викладачів.

Стипендії на фізичну мобільності Freemover UA можуть надаватися для реалізації в парнерських закладах, які входять до мережі CEEPUS, затверджених літніх шкіл та інтенсивних курсів CEEPUS, а також в інших акредитованих в Польщі акаднмічних закладах згідно з наданим до затвердження планом роботи.

Терміни подання заяви на участь в програмі: процедура відкрита доки наявними є кошти на фінансування.

Умови для заявки «Freemover UA»:

1. Подання заявки на Freemover через www.ceepus.info.

2. Отримання згоди приймаючого ЗВО на проходження практики в рамках мобільності Freemover UA – Лист про прийняття згідно плану роботи.

Документ в електронному вигляді повинен містити:

- погодження ВНЗ на виконання плану роботи в рамках стипендії,

- ім'я, прізвище та інші дані кандидата-стипендіата та номер поданої заяви в системі CEEPUS,

- план роботи із зазначенням кількості годин і тем занять чи інших форм акаднмічної співпраці (наприклад, семінари, лабораторні чи польові заняття тощо).

У разі отримання згоди польського бюро CEEPUS та призначення стипендії для реалізації стажування як фізичної мобільності, учасник отримає стипендію в розмірі, опублікованому на сайті www.ceepus.info

Зацікавлених осіб просимо контактувати з Відділом науки та міжнародного співробітництва:Лідія Романик,l.romanyk@ujd.edu.pl .
NAWA PROM – MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

NAWA stara się ułatwiać współpracę z ukraińskimi partnerami w ramach istniejących Programów. W PROM oczywiście jest możliwość przyjęcia doktorantów i kadry akademickiej z Ukrainy, aby mogli uczestniczyć w różnych formach kształcenia podnoszących kompetencje. W ramach dłuższych pobytów (do 30 dni) możliwe jest uczestnictwo nawet w kilku krótkich formach kształcenia.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Bartłomiej Kowalik, b.kowalik@ujd.edu.pl

NAWA PROM – МІЖНАРОДНИЙ СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ОБМІН ДЛЯ ДОКТОРАНТІВ ТА АКАДЕМІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Метою проєкту є створення механізму фінансової підтримки програм стипендіального обміну для аспірантів та професорсько-викладацького складу. Ці програми дозволять брати участь у коротких формах навчання (тривалістю від 5 до 30 днів), метою яких є підвищення компетенцій та кваліфікації. Проєкт сприятиме покращенню доступності міжнародних освітніх програм та підвищить мобільність персоналу як у плані поїздок представників польських університетів та наукових установ за кордон, так і візитів до Польщі стипендіатів, у тому числі вихідців з-за меж ЄС.

NAWA намагається сприяти співпраці з українськими партнерами в рамках існуючих програм. На PROM, звісно, можна приймати аспірантів та викладачів з України, щоб вони могли брати участь у різних формах навчання, підвищуючи свої компетенції. У рамках тривалого перебування (до 30 днів) є можливість брати участь навіть у кількох коротких формах навчання.

Зацікавлених просимо звертатися до Відділу науки та міжнародного співробітництва: Бартломєй Ковалік, b.kowalik@ujd.edu.plNARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ – „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Dzięki inicjatywie „Solidarni z Ukrainą” studenci i doktoranci zza wschodniej granicy zyskali możliwość różnych form kształcenia. Program został rozszerzony o kierunek lekarsko-dentystyczny i możliwość organizacji kursów językowych w ramach działań uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Zwiększono także kwotę środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

W związku ze zmianami wydłużony zostaje nabór - do 4 kwietnia.

WAŻNE: wniosek do systemu NAWA składają wyżej wymienione podmioty, nie indywidualnie studenci bądź doktoranci.

Wymagania dotyczące studentów i doktorantów, których gotowi są przyjąć uprawnieni wnioskodawcy:

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy:

- byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub

- odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

Szczegóły naboru dostępne są w: Ogłoszeniu o naborze wniosków do programu

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły inicjatywy „Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: http://www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na dedykowanym kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach - NAWA Україна (@nawaukraine) – w social mediach

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ – "СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ"

Завдяки ініціативі «Солідарність з Україною» студенти та аспіранти з-за східного кордону отримали можливість різноманітних форм навчання. Програма була розширена, включивши медицину та стоматологію, а також можливість організації мовних курсів у рамках діяльності університетів, підконтрольних міністру охорони здоров’я. Також збільшено обсяги фінансовання для університетів, підконтрольних міністру охорони здоров’я.

У зв’язку зі змінами набір продовжено – до 4 квітня.

ВАЖЛИВО: заявки до системи NAWA подають вищезазначені заклади, а не окремі студенти чи докторанти.

Вимоги до студентів та аспірантів, яких заявники готові прийняти:

- бути громадянами України, які прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року та які:

- були студентами українських вишів у 2021/2022 навчальному році або

- були аспірантами в Україні у 2021/2022 навчальному році.

Деталі конкурсу пропозицій доступні в: Повідомленні про конкурс заявок на програму

Інформація про підтримку студентів та аспірантів та деталі ініціативи «Солідарні з Україною» доступні на веб-сайтах NAWA: www.nawa.gov.plта www.researchinpoland.org, а також на спеціальному каналі: ukraina.nawa.gov.pl та на профілях - NAWA Україна (@nawaukraine) - у соціальних мережах.UNIWERSYTET BENEFICJENTEM PROGRAMU ,,SOLIDARNI Z UKRAINĄ’’

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał środki finansowe w wysokości 360 000 zł na realizację projektu w ramach Programu NAWA „Solidarni z Ukrainą”. 
Projekt przygotował zespół w składzie:

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD,
dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD,
dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD,
dr Paulina Ucieklak-Jeż, prof. UJD,
dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD, oraz
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD.

Celem projektu jest zaznajomienie studenta ukraińskiego z systemem szkolnictwa wyższego w Polsce oraz przygotowanie go do świadomego studiowania w Polsce; kształcenie kompetencji językowych oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, rozumianych jako zdolność do posługiwania się językiem polskim w sposób skuteczny i dostosowany do sytuacji dydaktycznej związanej ze specyfiką dziedzinową poszczególnych kierunków studiów, które studenci ukraińscy będą realizować w UJD; oraz zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

Planowane działania przewidują m.in.:
przyjęcie uczestników Programu na studia w UJD w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego w celu kontynuowania studiów ze zwolnieniem ich z wszelkich opłat;
zapewnienie udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego;
zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

Data dodania: 28 lipca 2023