W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Listy i komunikaty

Podziękowania dla społeczności UJD od Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego

janusz-kapusniaklist-1-a47a48021d


Uniwersytet wznawia współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu 

uniwersytetdrohobycz-1-b63247078b


Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uniwersytetu pochodzący z Ukrainy,
stanowicie ważną część wspólnoty uniwersyteckiej i solidaryzujemy się z Wami w tym dramatycznie ciężkim czasie. Wychodząc naprzeciw trudnym sytuacjom, Uczelnia pracuje nad wielokierunkowymi metodami wsparcia. Na bieżąco będziemy przekazywać szczegółowe informacje o podejmowanych działaniach. Zrobimy wszystko, aby jedność międzyludzka pomogła przetrwać ten trudny okres.

Pozostajemy w pełnej solidarności z walczącym o suwerenność narodem ukraińskim!

Шановні Cтуденти, Докторантита Співробітники з України
ви є важливою частиною університетської спільноти і ми солідаризуємося з Вами у цей надзвичайно важкий час.Зіткнувшись зі складними ситуаціями,Університет працює над різноспрямованими методами підтримки. Ми будемо постійно надавати детальну інформацію про заходи, що вживаються.

Ми зробимо все, щоб людська єдність допомогла пережити цей важкий період.


Pomóżmy Ukrainie - prośba pani prof. Iwony Nowakowskiej-Kempnej

Szanowni Państwo,

Władze Uniwersytetu gorąco popierają prośbę Pani prof. Iwony Nowakowskiej-Kempnej o wystosowanie do społeczności Uniwersytetu apelu o treści:

"Obecną sytuację na Ukrainie postrzegam jako nieopisanie trudną i bolesną. Po zbombardowaniu infrastruktury krytycznej państwo przestało normalnie funkcjonować, a ludzie - żyć. Wygląda to jak próba eksterminacji narodu poprzez pozbawienie go podstaw egzystencji oraz skazanie na głód, chłód i cierpienie. Jako humanistka nie mogę się z tym pogodzić, dlatego myślę, że nasza społeczność akademicka mogłaby zareagować i pomóc Ukraińcom. Wśród instytucji pomagających Ukrainie jest "Fundacja rozwoju młodzieży wiejskiej" (Łuck, Ukraina), prowadzona przez naszą Doktorantkę Ukrainkę ze szkoły doktorskiej. Fundacja zbiera pieniądze i szybko reaguje na bieżące potrzeby ludności. Zdaję sobie sprawę z faktu, że informacje z ukraińskiego frontu są na tyle tragiczne i przerażające, a wieść o ataku pod Hrubieszowem na tyle alarmująca, że wielu z Państwa szuka sposobów pomocy Ukrainie, dlatego też pozwalam sobie przesłać dane Fundacji:

FUNDACJA ROZWOJU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ, Łuck, Ukraina

https://www.facebook.com/groups/volynfrsm/?ref=share_group_link

74 1160 2202 0000 0003 9069 7721 - konto do przelewów w złotych

Każdy darczyńca otrzymuje potwierdzenie w formie podziękowania oraz zdjęć/filmików z dostawy darów.

Może uznaliby Państwo za możliwe wesprzeć te Fundację i wyasygnować jakąś kwotę do wpłaty.

Łączę wyrazy poważania,

Iwona Nowakowska-Kempna"

"Пані та панове, 

Керівництво університету рішуче підтримує прохання проф. Івони Новаковської-Кемпної опублікувати наступне звернення до університетської спільноти : 

"Ситуацію, яка склалася в Україні, я вважаю невимовно важкою і болючою. Після бомбардувань об'єктів критичної інфраструктури держава перестала нормально функціонувати, а люди - жити. Це виглядає як спроба винищити націю, позбавивши її основ існування та прирікаючи її на голод, холод і страждання.Як гуманіст, я не можу з цим погодитися, тому вважаю, що наша академічна спільнота могла б відреагувати та допомогти українцям.Серед установ, які допомагають Україні, є «Фундація розвитку сільської молоді» (Луцьк, Україна), якою керує наша докторантка-українка зі школи докторської. Фундація збирає гроші та швидко реагує на потреби народу. Я знаю, що інформація з українського фронту є настільки трагічною та жахливою, а звістка про напад під Грубєшовим настільки тривожною, що багато з паньства шукаєте шляхи допомоги Україні, тому дозволяю собі надіслати дані Фундації: 

ФУНДАЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ, Луцьк, Україна 

https://www.facebook.com/groups/volynfrsm/?ref=share_group_link 

74 1160 2202 0000 0003 9069 7721 - рахунок для переказів у злотих 

Кожен хто надасть допомогу, отримує підтвердження у вигляді подяки та фото/відео з вручення подарунків. 

Можливо, ви хотіли би підтримати цю фундацію і виділити якусь суму для вплати. 

З шануванням 

Івона Новаковська-Кемпна"


Filmy z ogarniętej wojną Ukrainy 


Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju dr Volodymir Mykolaiko (Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University) przesłał do opublikowania filmy przedstawiające rozmiary tragedii dotkniętej wojną Ukrainy. Oto filmy:

Фільми з охопленої війною України

Проректор з міжнародного співробітництва та розвитку доктор Володимир Миколайко (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) надіслав для опублікування фільми, які висвітлюють виміри трагедії війни в Україні. Ось фільми:

Film 1

Film 2


List do społeczności Uczelni od Rektora Uniwersytetu Lwowskiego

list33-7b0622f445

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);

2) przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;

3) w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Nabór do programu rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą tel. (34) 378-41-31,32.

Національний центр науки оголосив про запуск програми, спрямовану для вчених з України, які внаслідок агресії Росії проти України знайшли притулок або знайдуть притулок у Польщі. Метою програми є підтримка науковців шляхом створення для них можливостей працевлаштування в польських наукових установах та продовження їх досліджень. 
Вчений повинен відповідати таким умовам: 
1) має принаймні ступінь доктора наук або еквівалентну кваліфікацію (у системі кандидата наук України); 
2) до початку війни працював у дослідницькій частині в Україні; 
3) залишив Україну 24 лютого (або пізніше) внаслідок війни або має намір залишити Україну. 

Детальну інформацію можна отримати за посиланням: 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy 

Набір для участі в програмі розпочнеться 28 березня 2022 року і завершиться в день, коли набір буде призупинено директором NCN. 

Зацікавлених осіб просимо звертатися до Департаменту науки та міжнародного співробітництва за тел.(34) 378-41-31.32.


Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów w sprawie Ukrainy

W obliczu inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), reprezentujące ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 48 krajach europejskich, solidaryzuje się ze studentami i pracownikami uczelni Ukrainy oraz całą ludnością tego kraju. Stowarzyszenie z całą mocą potępia tę agresję, jest w pełni zaangażowane w pokojową współpracę, wzajemne zrozumienie i tolerancję ponad podziałami i mimo obecnej sytuacji ma nadzieję na refleksję, powściągliwość i szybkie zakończenie kryzysu.

Aby wesprzeć Ukrainę, EUA:

Wzywa swoich członków i całe środowisko akademickie do czynienia wszystkiego co w ich mocy w celu potępienia wojny i domagania się jej zakończenia oraz do zapewnienia wszelkiej pomocy społecznościom uniwersyteckim i wszystkich osobom dotkniętych tym konfliktem.
Zobowiązuje się do nieustannej współpracy z ukraińskimi uniwersytetami – członkami EUA w celu ustalenia ich potrzeb w zakresie wsparcia; wszelkiej pomocy ukraińskim uniwersytetom i tym członkom rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się agresji, jak również wspierającemu je całemu europejskiemu sektorowi szkolnictwa wyższego poprzez monitorowanie i rozpowszechnianie konkretnych systemów wsparcia i kluczowych informacji oraz inne stosowne działania.
Zwoła krajowe konferencje rektorów, aby ustalić jak najlepiej współpracować na rzecz wsparcia ukraińskich członków EUA, we współpracy z takimi organizacjami jak Scholars at Risk i Magna Charta Observatory.
Zaprzestanie na chwilę obecną kontaktu i współpracy ze wszystkimi centralnymi instytucjami rządu Federacji Rosyjskiej oraz każdego innego kraju, który aktywnie wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę i wzywa swoich członków do rozważenia podobnych działań.
Rekomenduje, aby liderzy uczelni członkowskich EUA i krajowych konferencji rektorów sprawdzili i upewnili się, że nawiążą współpracę wyłącznie z tymi organizacjami rosyjskimi, których działalność jednoznacznie oparta jest na wspólnych europejskich wartościach.
Dostrzega, że wiele partnerstw edukacyjnych i badawczych opiera się na kontaktach między naukowcami i zauważa, że wielu rosyjskich naukowców, podejmując wielkie ryzyko osobiste, publicznie skrytykowało inwazję, jednak doradza swoim uniwersytetom członkowskim, aby w każdym przypadku upewniły się, że kontynuacja współpracy jest w chwili obecnej właściwa biorąc przy tym pod uwagę wytyczne polityki na szczeblu krajowym i europejskim.
Będzie nieustannie przypominać swoim rosyjskim członkom i członkom reprezentującym kraje popierające rosyjską agresję podstawowe wartości europejskie EUA i Magna Charta Universitatum.
Więcej informacji: European University Association Statement on Ukraine (eua.eu)


Позиція Європейської асоціації університетів щодо України

В умовах вторгнення Російської Федерації в Україну Європейська асоціація університетів (EUA), що представляє понад 850 університетів та національних конференцій ректорів у 48 країнах Європи, висловлює солідарність зі студентами та співробітниками українських вищих навчальних закладів та всім населенням цієї країні. Асоціація рішуче засуджує цю агресію, є повністю віддана мирній співпраці, взаєморозумінню та толерантності, і, незважаючи на поточну ситуацію, сподівається на вирозумілість, стриманість та швидке припинення кризи.

Для підтримки України EUA:

1.Закликає своїх членів і всю наукову спільноту зробити все можливе, щоб засудити війну і закликати до її припинення, а також надати всю можливудопомогу університетським громадам і всім, хто постраждав від війни.
2.Зобов’язується продовжувати співпрацювати з українськими університетами – членами EUA для визначення їхніх потреб у підтримці; допомозі українським університетам і тим членам російської академічної спільноти, які виступають проти агресії, а також усьому європейському сектору вищої освіти, який їх підтримує, шляхом моніторингу та поширення конкретних систем підтримки i ключової інформації та інших відповідних заходів.
3.Скликатиме національні конференції ректорів, щоб визначити, як найкраще співпрацювати для підтримки українських членів EUA, у співпраці з такими організаціями, як ScholarsatRisk та MagnaChartaObservatory.
4.На даний момент припинить контакти та співпрацю з усіма центральними інституціями уряду Російської Федерації та будь-якої іншої країни, яка активно підтримує вторгнення Росії в Україну i закликає її громадян розглянути подібні дії.
5.Рекомендує керівникам університетів-членів EUA та національних конференцій ректорів перевірити та переконатися, що вони налагодять співпрацю лише з тими російськими організаціями, діяльність яких однозначно ґрунтується на спільних європейських цінностях.
6.Визнає, що багато освітніх і дослідницьких партнерств засновані на контактах між науковцями, і зазначає, що багато російських вчених, пішовши на великий особистий ризик, публічно критикували вторгнення, але радить своїм університетам-членам впевнитися в кожному випадку співпраці, що продовження такої співпраці є доцільно зараз, беручи до уваги політичні вказівки на національному та європейському рівнях.
7.Постійно нагадуватиме своїм російським членам та членам, які представляють країни, що підтримують російську агресію, про фундаментальні європейські цінності EUA та MagnaChartaUniversitatum.
Більше інформації можна знайти тут: European University Association Statement on Ukraine (eua.eu)


List Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku

JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymała list od JM Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Treść pisma

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o programach wsparcia

nawa1-422380cfcd-1fb81f5c61e3c1e-7304043e35

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o programach wsparcia dla ukraińskich studentów i pracowników. Wszystkie istotne informacje w tych sprawach są na bieżąco zamieszczane na stronach:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szukamy-nowyc...

https://pomagamukrainie.gov.pl/

oraz w social mediach NAWA:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Telegram: t.me/NAWAUkraine

Національне агентство академічних обмінів інформує про програми підтримки українських студентів та співробітників. Вся відповідна інформація з цих питань постійно розміщується на веб-сайтах:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szukamy-nowyc ...
https://pomagamukrainie.gov.pl/
і в соціальних мережах NAWA:
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Телеграма: t.me/NAWAUkraine


JM Rektor UJD powołała Pełnomocnika ds. pomocy Ukrainie
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, informujemy, że Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołała Pełnomocnika Rektora ds. pomocy Ukrainie w osobie Pana Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dra hab. Janusza Kapuśniaka, prof. UJD. W zakresie obowiązków Pełnomocnika będzie wykonywanie zadań związanych z koordynacją działań prowadzonych przez Uniwersytet na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w aktualnej sytuacji wojny wywołanej przez Federację Rosyjską. 
Informacje do Pełnomocnika ds. pomocy Ukrainie można kierować za pośrednictwem PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH pod numerami telefonów 34 378-42-72 lub 34 378 42 71 lub pod adresem solidarnizukraina@ujd.edu.pl

Ректор Університету Яна Длугоша в Ченстохові призначив уповноваженого з питань допомоги Україні
У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, повідомляємо, що ректор Гуманітарно-наукового університету імені Яна Длугоша у Ченстохові призначив Уповноваженим ректора з питань допомоги Україні в особі Пана Проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва, професора д-ра габ. Януша Капушняка. В обов’язки Уповноваженого входитиме виконання завдань, пов’язаних з координацією діяльності Університету з надання допомоги громадянам України в ситуації війни, спричиненої Російською Федерацією.
Інформацію до Уповноваженого з питань допомоги Україні можна надати через ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ за телефоном 34 378-42-72 або 34 378 42 71 або за адресою solidarnizukraina@ujd.edu.pl


Apel od uczelni ukraińskiej
JM Rektor Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki wystosował apel do naszej wspólnoty akademickiej.

Zachęcamy do zapoznania się z Treścią listu

lista nr 1 niezbędnych przedmiotów

lista nr 2 niezbędnych przedmiotów

Informujemy, że Uczelnia prowadzi zbiórkę dla zaprzyjaźnionych Uczelni ukraińskich


Звернення від Українського Університету

Ректор Чернігівського національного педагогічного університету ім Тараса Шевченко звернувся до нашої академічної спільноти.
Радимо прочитати лист

перелік необхідних предметів № 1

перелік необхідних предметів № 2

 Університет проводить збір коштів переважно для дружніх українських університетів


Apel ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego do globalnej społeczności akademickiej

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego skierowała apel do globalnej społeczności akademickiej.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie solidaryzuje się z całym narodem ukraińskim a w szczególności z obywatelami tego państwa, będącymi częścią społeczności akademickiej. Wobec jawnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Uczelnia zaprzestała współpracy z uczelniami oraz instytucjami rosyjskimi i białoruskimi. Uniwersytet dokłada wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników Uczelni pochodzących z Ukrainy, a także ich bliskich.

Звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до світової академічної спільноти
 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти звернулося до світової академічної спільноти.

Університет Гуманітарно-Природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові солідарний з усім українським народом, а зокрема з громадянами цієї країни, які є частиною академічної спільноти. У зв’язку з відкритою агресією щодо України з боку Російської Федерації університет припинив співпрацю з російськими та білоруськими університетами та установами. Університет докладає всіх зусиль, щоб усіляко підтримувати студентів, докторантів та працівників Університету з України, а також їхніх рідних.


Zaprzestajemy współpracy z uczelniami rosyjskimi i białoruskimi

Informujemy społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że zgodnie z decyzją JM Rektor i władz Uczelni z powodu haniebnej agresji Federacji Rosyjskiej i Białorusi wobec suwerennej Ukrainy zaprzestajemy współpracy z uczelniami rosyjskimi i białoruskimi. Informacja o współpracy została usunięta ze strony Uczelni.

Ми припиняємо співпрацю з російськими та білоруськими університетами

Інформуємо громадськість Університет Гуманітарно-Природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові, що згідно з рішенням Ректора та керівництва університету, через ганебну агресію Російської Федерації та Білорусі проти суверенної України, ми припиняємо співпрацю з російськими та білоруськими університетами. Інформацію про співпрацю видалено з сайту університету.


23 lutego Senat Uczelni podjął uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla narodu ukraińskiego w walce o utrzymanie suwerenności:
Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wyraża solidarność i pełne poparcie dla narodu ukraińskiego w jego walce o utrzymanie suwerenności. Społeczność Uniwersytetu zdecydowanie potępia wszelkie formy agresywnej polityki władz Federacji Rosyjskiej skierowane przeciwko prawu do życia w wolności i pokoju. Nie wyrażamy zgody na prowokacje i działania zmierzające do naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Wciąż wierzymy w pokojowe i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Deklarujemy – zarówno jako sąsiedzi, obywatele Polski i Europy oraz jako przedstawiciele świata nauki – nasze zaangażowanie i wsparcie dla krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw na rzecz pomocy Ukrainie i umacnianie pokoju na świecie!

oswiadczenie-srodowiska-akademic-56367a2aa5
KRASP - oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!


23 лютого Сенат університету ухвалив відповідну постанову про висловлення підтримки українського народу в боротьбі за збереження суверенітету:

Сенат ГуУніверситет Гуманітарно-Природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові висловлює солідарність і повну підтримку українського народу в його боротьбі за збереження суверенітету. Університетська спільнота рішуче засуджує будь-які форми агресивної політики влади Російської Федерації, спрямованої проти права жити в свободі та мирі. Ми не погоджуємося на провокації та дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності України в межах, визнаних міжнародним співтовариством. Ми все ще віримо в мирне та дипломатичне вирішення конфлікту. Ми заявляємо – і як сусіди, громадяни Польщі та Європи, і як представники світу науки – про свою прихильність та підтримку національних та міжнародних ініціатив щодо допомоги Україні та зміцнення миру у світі!

КРАСП - заява академічної спільноти у зв'язку з агресією Росії проти України

Освітня підтримка людей, які приїжджають з України - заповніть анкету!

Data dodania: 28 lipca 2023