Nasi pracownicy wybrani do komitetów naukowych PAN

Polska Akademia Nauk poinformowała o dokonaniu wyborów do komitetów naukowych PAN. Wśród osób wybranych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: - dr hab. Wiesław Wójcik (Wydział Humanistyczny) - K... [...]
Uniwersytet wygrywa projekty NCN w ramach konkursu MINIATURA 3

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 4 grudnia 2019 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki finansowe na realizację następujących działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3: Tytuł w... [...]Wyróżnienie dla monografii naukowej naszego pracownika

Dr Leszek Sykulski, zatrudniony w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD, otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Książka Geopolityczna 2018” za monografię naukową pt. „Geopolityka a bezpieczeństwo Polski”, wydaną w 2018 r... [...]