Nagroda za Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019

Decyzją Komisji Konkursowej pod przewodnictwem prof. Marka Kornata, Serhii Humennyi został wyróżniony w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019 za pracę magisterską pt. „Nielegalne przekraczanie granicy sowiecko-polskiej w latach 1921-1939”. Pr... [...]O kierunku lekarskim w MNiSW

W piątek 30 sierpnia 2019 delegacja Uniwersytetu na czele z JM Rektor, prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską, odbyła spotkanie z Premierem RP, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosławem Gowinem w siedzibie Ministerstwa. Tematem spotkania były kwes... [...]

Statut Uniwersytetu uchwalony

Dnia 17 kwietnia 2019 r. Senat Uniwersytetu w głosowaniu jawnym uchwalił Statut Uczelni po zaopiniowaniu Rady Uczelni i Związków Zawodowych: ZNP i NSZZ "Solidarność". Wszystkie uwagi Związków Zawodowych i Rady Uczelni zostały przez Senat uwzględnione. S... [...]


Rada Uczelni Uniwersytetu powołana!

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na posiedzeniu 27 marca 2019 roku powołał pierwszą Radę Uczelni. W skład Rady Uczelni weszło trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni: dr Krzysztof Winiarski - sędzia... [...]NCN sfinansuje projekty naszych pracowników

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki na realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy z nich pt. „Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowa... [...]