Psychoprofilaktyka podwójnie nagrodzona

Kierunek Psychoprofilaktyka studia I stopnia, realizowany na Wydziale Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, uzyskał certyfikat akredytacyjny "Studia z Przyszłością 2020". Ponadto został uznany w opinii Komisji Eksperckiej Fundacji Rozwoju Edukacji i Szk... [...]Nasi pracownicy wybrani do komitetów naukowych PAN

Polska Akademia Nauk poinformowała o dokonaniu wyborów do komitetów naukowych PAN. Wśród osób wybranych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: - dr hab. Wiesław Wójcik (Wydział Humanistyczny) - K... [...]