Zaproszenie do odwiedzenia "Wystawy śródlekcyjnej"

Zapraszamy do oglądania wystawy pt. "Wystawa śródlekcyjna". Ekspozycja zawiera wybrane prace realizowane w trakcie zajęć online. Prezentacja jest jednym z elementów weryfikacji efektów uczenia przewidzianych dla przedmiotu Rysunek uzupełniająca pracownia... [...]
Zdaj z nami międzynarodowy egzamin językowy!

Jesteśmy centrum egzaminacyjnym PTE GENERAL oraz PTE YOUNG LEARNERS. Oznacza to, że posiadamy licencję na przeprowadzanie tych egzaminów w naszej Uczelni. Oferujemy także praktyczne kursy przygotowujące do zdania egzaminów na różnych poziomach zaawansowani... [...]


Uniwersytet przeciw COVID-19: Covid in Art

W odpowiedzi na pandemię, która tak bardzo wpłynęła na postrzeganie wszystkich sfer życia, studenci oraz pracownicy Wydziału Sztuki nie pozostają bez odpowiedzi. Najbliższym sobie językiem sztuk plastycznych odnoszą się do rzeczywistości. Proponujemy sp... [...]


Usługa wsparcia coachingowego on-line w dobie pandemii

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia coachingowego (on-line) świadczonego przez wykwalifikowanego pracownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Usługa skierowana jest do studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególny... [...]
Akademickie Koncerty Wirtualne: Kwartet "Cantus" w 23. odcinku

Na kanale youtube.com Katedry Muzyki można już wysłuchać występu Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego "Cantus". Członkami Kwartetu są Sylwia Piłat - sopran, Lidia Jeziorowska - alt, Przemysław Jeziorowski - tenor, jednocześnie kierownik artystyczny zespołu... [...]