Wybrano nowych członków Rady Uczelni

Senat Uniwersytetu wybrał nowy skład Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Członkowie wybrani spośród wspól... [...]
Zmarł Prof. Jerzy Sztuka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pracownika naszego Uniwersytetu, prof. Jerzego Sztuki. Prof. Jerzy Sztuka był wieloletnim pracownikiem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. S... [...]