Sukces dr. Michała Piaseckiego

Dr Michał Piasecki z Instytutu Fizyki uzyskał tytuł „Outstanding Reviewer” nadany przez prestiżowe czasopismo Materials Horizons (Impact Factor: 14.356), wydawane przez Royal Society of Chemistry (Cambridge) i dodatkowo został zaliczony do grupy dziesięciu... [...]


Trzy nowe kierunki studiów na Wydziale Pedagogicznym

Zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie trzech nowych kierunków studiów otrzymał Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Kandydaci już teraz mogą rekrutować się na: pedagogikę międzykulturową z media... [...]


Zakończenie roku akademickiego w UCKU

Prawie 270 zaświadczeń ukończenia kursów języków obcych zostało wręczonych w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na zakończenie roku akademickiego 2018/2019. Pierwsi wak... [...]Profesor Dariusz Złotkowski ekspertem NPRH

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin powołał prof. dr. hab. Dariusza Złotkowskiego na członka grupy ekspertów ds. II etapu oceny wniosków w konkursie pn. „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wi... [...]


Nawiązaliśmy współpracę z Radomskiem

JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska i Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc podpisali list intencyjny dotyczący... [...]Monografia na zakończenie projektu

Monografią liczącą 552 strony zakończył się projekt: Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego). Był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Grant zespołowy (konku... [...]Zaproszenie na wystawę do Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do zwiedzenia wystawy poświęconej księdzu Bonawenturze Metlerowi (1866-1939) i dyrektorowi Wacławowi Płodowskiemu (1881-1939). Ekspozycję opracowały mgr I... [...]