Medal dla naukowca

Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki został wyróżniony Medalem Pro Bono Poloniae. Naukowiec został uhonorowany „w uznaniu zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych”. Profesor Dubicki jest od wielu lat związany z Instytutem Historii Uniwersytetu H... [...]


Nowa książka prof. Mikhaila Brika

“Theoretical Spectroscopy of Transition Metal and Rare Earth Ions” From Free State to Crystal Field, wydana przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Jenny Stanford Publishing Pte. Ltd. Singapore, to kolejna książka profesora dr hab. M.Brika z Katedry Fizyki Te... [...]


Turniej chemiczny już po raz 4

W czwartek 6 lutego 2020 roku Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych gościł uczestników II etapu VI Turnieju Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. W tym roku szkolnym do rywalizacji przystąpiło 60. uczniów ze szkół:  Autorskie... [...]


10 lat współpracy z Uniwersytetem w Hradec Králové

13 lutego w sali koncertowej im. Petra Ebena w Regiocentrum Hradec Králové odbędzie się specjalny koncert, będący pierwszym akcentem obchodów dziesięciolecia współpracy artystycznej naszej Uczelni z Uniwersytetem Hradec Králové. Przebieg wieczoru zorgan... [...]UWAGA! kurs dokształcający dla nauczycieli!

Trwa nabór na kurs dokształcający dla nauczycieli „Nauczyciel-Uczeń-Rodzic: prawa, obowiązki i podejmowanie działań”, który umożliwia kompleksową aktualizację i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa... [...]


Uwaga Kandydaci! Jest szansa na indeks Uniwersytetu

Do 21 lutego 2020 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi rekrutację na studia II stopnia na dwóch kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa i malarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne). Osoby zainteresowan... [...]