Żegnamy dr Hannę Wiśniewską-Śliwińską

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani dr Hanny Wiśniewskiej - Śliwińskiej, wieloletniego i zasłużonego pracownika Wydziału Nauk Społecznych, wspaniałego i cenionego pedagoga, oddanego sprawom Uczelni. Msza święta pogrzebowa odbę... [...]


Żegnamy dr Ewę Repelewicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Ewy Repelewicz. Pani doktor Ewa Repelewicz była wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracowała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.... [...]


Żegnamy Tomasza Chinę

24 stycznia 2021 zmarł Tomasz China. W Uczelni pracował w latach 1998-2003. Pełnił obowiązki pracownika obsługi. Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej odbędzie się w kościele Przemienienia Pańskiego w Częstochowie-Gnaszyn (ul. Drzewna) 28 stycznia 2021 roku o... [...]


Prof. Aleksander Sieroń nagrodzony

Prof. dr hab. n.med. dr h.c. mult. Aleksander Sieroń został uhonorowany medalem 75 -lecia Politechniki Śląskiej. W piśmie skierowanym do Pana Profesora Rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podkreśla, że jest to wyraz uznania za działalnoś... [...]


Wybrano nowych członków Rady Uczelni

Senat Uniwersytetu wybrał nowy skład Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Członkowie wybrani spośród wspól... [...]