XVI Forum Historyków Wojskowości


W dniach 15-16 września b.r. w Warszawie odbyło się XVI Forum Historyków Wojskowości. Organizatorami tegorocznego Forum były: Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Miłośników Historii. Tematem obrad i dyskusji byli Polscy historycy wojskowości XIX i XX wieku. Pierwszego dnia sesje odbywały się w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, drugiego zaś na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W pierwszym dniu Forum dwa referaty wygłosił prof. dr hab. Janusz Zuziak, Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych UJD. Pierwszy z nich poświęcony został środowisku polskich historyków wojskowości na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, w drugim referacie zaprezentowany został naukowy życiorys wybitnego polskiego generała i historyka, Mariana Kukiela.

W drugim dniu Forum odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, na którym powołano nowy Zarząd Główny (na kadencję 2023-2027). W jego skład wszedł prof. dr hab. Janusz Zuziak.

Na fotografii: prof. dr hab. Janusz Zuziak w trakcie wygłaszania referatu

opr. prof. dr hab. Janusz Zuziak.