Wysokie miejsca Uniwersytetu w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie plasuje się w czołówce rankingu w grupie środkowoeuropejskich Uczelni, które kształcą inżynierów – takie wnioski płyną z Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanego przez miesięcznik „Perspektywy”. Zestawienie potwierdza, że warto studiować kierunki inżynierskie w naszym Uniwersytecie, który systematycznie pnie się w rankingach nie tylko polskich, ale także europejskich.

W opracowaniu rankingu European Ranking of Engineering Programs Engirank 2020 organizatorzy uwzględnili ponad 80 Uczelni z 12 państw Europy Wschodniej i Południowej. Wśród nich znajdują się m.in. Uczelnie z Czech, Rumunii, Węgier, Chorwacji czy Cypru. Wszystkie ośrodki akademickie łączy jedno – kształcą na kierunkach inżynierskich. W ogólnym zestawieniu pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska (uzyskując 100 punktów), wyprzedzając Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (91,66 pkt). Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał wynik 56,80 punktów. Pozwoliło to na zajęcie 36 pozycji, wyprzedzając Politechniki Opolską, Rzeszowską i Świętokrzyską. Przygotowując ranking organizatorzy brali pod uwagę takie wskaźniki jak: efektywność naukowa (20 procent), innowacyjność (35 procent), jakość kształcenia (20 procent), prestiż (5 procent) i umiędzynarodowienie (20 procent).

Warto odnotować, że wysokie miejsca w tym samym opracowaniu zajęły również poszczególne kierunki kształcenia prowadzone w naszym Uniwersytecie.Kierunek „Materials engineering” uzyskał miejsce 11 (gromadząc 74,20 pkt.), tak samo jak estoński University of Tartu (73,94 pkt.). Pierwsze miejsce zajął węgierski Semmelweis University (100 pkt). Kierunek „Mechanical engineering” uplasował się na pozycji 14 (75,46 pkt.). W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajęła Uczelnia z Węgier - University of Pannonia (100 pkt). 17 miejsce zajął kierunek „Chemical engineering” (73,96 pkt.). W tym zestawieniu na pierwszym miejscu znalazł się Peter Poznamy Catholic University z Węgier (100 pkt). Na 21 miejscu sklasyfikowano kierunek inżynierski „Electrical, electronic & information engineering” (76,05 pkt.). Pierwsze miejsce przypadło cypryjskiemu University of Cyprus (100 pkt.) Przygotowując zestawienie kierunków organizatorzy rankingu brali pod uwagę m.in. efektywność naukową (obejmuje m.in. publikacje naukowe, cytowania, współpracę naukową z otoczeniem) oraz jakość kształcenia (akredytacje). Pełna informacja o rankingu dostępna jest pod linkiem: link lub na stronach „Perspektyw” (w numerze październik-listopad 2020): Perspektywy nr 10-11/2020