Wysokie kategorie dyscyplin naukowych Uniwersytetu uzyskane w procedurze ewaluacji!


Szanowni Państwo P.T. Pracownicy
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie!
Z wielką radością i ogromną dumą chcę poinformować P.T. Pracowników i całą społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że w procedurze ewaluacji dyscyplin naukowych otrzymaliśmy decyzje o przyznaniu następujących kategorii:

- historia - kategoria A
- literaturoznawstwo - kategoria A
- nauki chemiczne - kategoria A
- nauki prawne - kategoria A
- językoznawstwo - kategoria B+
- nauki fizyczne - kategoria B+
- nauki o kulturze fizycznej - kategoria B+
- nauki o zdrowiu - kategoria B+
- pedagogika - kategoria B+
- sztuki muzyczne - kategoria B+
- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - kategoria B+
- filozofia - kategoria B
- nauki o bezpieczeństwie - kategoria B.

Uzyskane kategorie są dowodem bardzo wysokiego poziomu badawczego Uczelni i jej wspaniałego rozwoju! Tak świetne oceny dyscyplin potwierdzają wyjątkowe zaangażowanie i wytężoną pracę Pracowników Uczelni, za co składam wszystkim Państwu wyrazy głębokiego szacunku, ogromne podziękowania i najserdeczniejsze gratulacje!

Chcę szczególnie podkreślić, że zasady ewaluacji wymagały przedstawienia do oceny dorobku wszystkich osób reprezentujących dyscyplinę, co jest powodem do satysfakcji każdego pracownika zajmującego się badaniami naukowymi. Ponadto chcę zauważyć, że również pracownicy z grupy stanowisk dydaktycznych, którzy mogli przedstawić swój dorobek w procedurze ewaluacji, przyczynili się do osiągnięcia wysokich kategorii przez dyscypliny naukowe. 

Serdeczne podziękowania i gratulacje składam Przewodniczącym Rad Dyscyplin, Dyrektorom Instytutów i Kierownikom Katedr, a w sposób szczególny Panu Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr. hab. Januszowi Kapuśniakowi, prof. UJD. Pod kierunkiem Pana Prorektora zespół osób zaangażowanych w przeprowadzenie procedury ewaluacji wykonał pracę najwyższej próby, która z pewnością przyczyniła się do uzyskania tak satysfakcjonujących nas wyników!

Chciałabym również podkreślić znakomity wynik wszystkich dyscyplin w najmniej uznaniowym i najbardziej obiektywnym kryterium I. Na 13 ewaluowanych dyscyplin (w tym kryterium) aż 7 uzyskało kategorię A, 5 – kategorię B+, a jednej zabrakło 1 punktu do kategorii B+. Uzyskane kategorie jednoznacznie wskazują na najwyższy poziom badawczy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie!
 

Z wyrazami szacunku i życzeniami dalszego wspaniałego rozwoju naukowego!

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie