Wyniki konkursu MEiN - Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki


Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło II konkurs w ramach programu Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Spośród 13 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 6 projektów otrzymało finansowanie na łączną kwotę 256 091,10 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Monografii Naukowych
Dr hab. Joanna Warońska, prof. UJD - Sztuki Bruno Winawera. Studium genologiczne – wysokość przyznanych środków – 24.200 zł
Dr hab. Karolina Helnarska, prof. UJD - Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych – wysokość przyznanych środków – 15.000 zł,

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych
Prof. dr hab. Józef Drabowicz - Klaster 3 międzynarodowych sympozjów – wysokość przyznanych środków - 26 730 zł
dr Paulina Ucieklak-Jeż, prof. UJD - Social Aspects of Market Economy, Sustainability and Health Economics – wysokość przyznanych środków – 28 779 zł,

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Wsparcie dla Bibliotek Naukowych
Biblioteka Uniwersytecka UJD – Retrokonwersja muzykaliów i wybranych czasopism z nauk humanistycznych i społecznych – wysokość przyznanych środków – 63 185,10 zł,

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu
Rzecznicy Nauki UJD – Uniwersytecka Częstochowa – wysokość przyznanych środków – 98 197 zł.