Wsparcie dla „Skrzata” – Ministerstwo przyznało prawie 5 mln złotych dotacji


Blisko 5 milionów złotych przyznało Uniwersytetowi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerstwo Edukacji i Nauki) na inwestycję w Domu Studenta „Skrzat”.

- Dotacja ministerialna wynosi dokładnie 4,880 miliona złotych – mówi mgr inż. Maria Róg, kanclerz Uniwersytetu. – Są to pieniądze z puli, które resort przeznaczył na dotacje celowe przeznaczone na inwestycje związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19. Realizacja zadań w przedmiotowym zakresie jest zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo do planowanego zadania pod nazwą „przebudowa pomieszczeń sanitarnych” dołoży się Uniwersytet. Z kasy Uczelni przekażemy na ten cel 520 tysięcy złotych.

Plan inwestycji zakłada przebudowę węzła sanitarnego w całym „Skrzacie”. Obecnie studenci i doktoranci zamieszkujący akademik mają do dyspozycji jedną toaletę na 4 pokoje (każdy z nich zamieszkany przez 1 lub 2 osoby). Sytuacja po przebudowie zmieni się radykalnie. Dzięki inwestycji z łazienki (obejmującej prysznic, toaletę i umywalkę) będą korzystać mieszkańcy tylko 2 pokoi. Projekt zakłada, że rozpoczęcie prac i ich zakończenie nastąpią w 2021 roku.