W UJD powstanie Welcome Centre w ramach środków przyznanych przez NAWA. JDU for YOU!


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach konkursu Welcome to Poland zakwalifikowała do finansowania wniosek złożony przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wysokość uzyskanych środków to 399 737,32 zł, a wśród zadań do realizacji są: utworzenie Welcome Centre, udział UJD w targach edukacyjnych w Wilnie, Londynie, Oslo i Chicago, wirtualny spacer po UJD w wersji angielskojęzycznej, oznakowanie budynków i pomieszczeń w języku angielskim, materiały promocyjne na potrzeby targów i aklimatyzacji obcokrajowców w UJD. Tytuł projektu i kampanii promocyjnej to JDU for YOU (JDU4U), projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2023 – 31 maja 2025. Uruchomienie Welcome Centre planowane jest z dniem 1 lutego 2024 roku.

opr. Magdalena Gawrońska, DNWZ

Zdjęcia