W "Galerii 113" prezentowane są prace studentów kierunku Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego


W "Galerii 113" Wydziału Sztuki, przygotowano wystawę prac studentów kierunku Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego zrealizowane w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalności. Ekspozycja to jedna z form weryfikacji efektów uczenia. Na wystawie zobaczyć można realizacje etapowe w zakresie fotografii z szeroko pojętą komunikacją wizualną. W trudnym czasie pandemii pedagodzy: Jerzy Piwowarski, Janusz Pacuda i Andrzej Desperak prezentują prace studentów powstałe w czasie nauki stacjonarnej oraz w okresie zdalnego nauczania. Tematyka prezentowanych dzieł obrazuje istotne problemy społeczne, kulturowe i socjologiczne. Ważnym elementem opracowania całości ekspozycji jest fotografia rozumiana jako doniosła forma kreacji obrazowej trwale wpisująca się w świadomość zbiorową. Więcej informacji można uzyskać w prezentacji.


opr. Andrzej Desperak

fot. Jerzy Piwowarski

- W Radio Fiat o wystawie

- W Gazecie Częstochowskiej o wystawie

Zdjęcia