Uniwersytet został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020


W uznaniu dynamicznego rozwoju w obszarze tworzenia innowacyjnych technologii oraz budowania efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020. Wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Więcej informacji można znaleźć w mediach społecznościowych