Uniwersytet w Bibliotece XII - "Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce"


Zapraszamy do wysłuchania trzeciego  wykładu z cyklu "Uniwersytet w Bibliotece XII". Doktor Michał Kiedrzynek (pracownik Wydziału Prawa i Ekonomii) zaprezentuje wykład pt. "Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce".

Materiał jest dostępny na uniwersyteckim kanale YouTube "Uniwersytet w Bibliotece VII"

Krótko

Dr Michał Kiedrzynek, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na WPiE w swoim wystąpieniu poruszył tematykę organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. W prezentacji skoncentrował się na czterech najistotniejszych zagadnieniach:

1) podstawowych pojęciach, które związane są z administracją publiczną,

2) źródeł prawa - czyli tego, co jest podstawą działania administracji publicznej i na podstawie czego pracownik administracji publicznej orzeka w sprawach obywateli,

3) ustroju administracji publicznej - czyli tego, jak w ogólnym zarysie zorganizowana jest administracja publiczna w Polsce,

4) postępowania administracyjnego - czyli tego, jak przebiega proces rozstrzygania spraw obywateli.

Całość wystąpienia poparta jest przykładami, które pozwalają lepiej przyswoić przedstawione informacje.