Uniwersytet uzyskał dodatkowe pieniądze na pobyt studentów z Ukrainy


W ramach programu Erasmus + do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie będzie mogło przyjechać więcej studentów z partnerskich ośrodków akademickich z Ukrainy. Stanie się tak dzięki redystrybucji środków (w ramach projektów KA131-2021) i pozyskaniu przez pracowników Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD dodatkowych środków w postaci 63 tys. euro. Umożliwi to zrealizowanie pobytu w Częstochowie kolejnych 20 studentów (z ukraińskich Uczelni), którzy skorzystają dzięki temu z wymiany semestralnej. Studenci przyjadą do Uczelni w roku akademickim 2022/2023. 

Dzięki tym środkom Uczelnia będzie mogła zwiększyć pulę stażystów przebywających w Uniwersytecie w ramach programu Erasmus + ( z Ukrainy) z 60 osób do 80 osób w skali roku.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik DNiWZ