Uniwersytet rozwija umiędzynarodowienie - grant w programie SPINAKER


Jednym z priorytetowych obszarów działalności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest rozwój umiędzynarodowienia Uczelni. W ten cel doskonale wpisuje się projekt SPINAKER, pozyskany przez dr inż. Karolinę Grabowską, finansowany z funduszy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach projektu o akronimie EduCert 3D, opracowany zostanie Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia (IMPK) w formie online, w zakresie obsługi inżynierskiego oprogramowania SolidWorks, z możliwością darmowej certyfikacji nabytych kompetencji. IMPK organizowane będą w formie letniej i zimowej szkoły online, skierowanej do zagranicznych studentów i doktorantów.
Głównym celem projektu EduCert 3D jest wzrost udziału zagranicznych studentów na kierunkach studiów koordynowanych przez Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych.


opr. dr inż. Karolina Grabowska