Uniwersytecka Częstochowa - cykl popularnonaukowych audycji radiowych z pracownikami UJD


Projekt "Uniwersytecka Częstochowa" dotyczy popularyzacji działalności naukowej prowadzonej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (który kontynuowany jest przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie). Obejmuje on cykl trzydziestu audycji we współpracy z Radiem JURA. Goście audycji, pracownicy badawczo-dydaktyczni UJD, opowiadać będą o swojej działalności naukowej. Po premierze radiowej rozmowy zostaną udostępnione online dla wszystkich zainteresowanych. Projektem kierują Rzecznicy Nauki UJD.

Zapraszamy w niedziele od godziny 18:00 do słuchania audycji w Radiu JURA.

Harmonogram:

1. 9 października 2022 r. - JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska opowie o idei uniwersytetu w Częstochowie;

2. 16 października 2022 r. - prof. dr hab. Janusz Zuziak opowie o II wojnie światowej;

3. 23 października 2022 r. - dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak opowie o zdrowym żywieniu;

4. 30 października 2022 r. - dr hab. Witold Zaręba, prof. UJD opowie o poszukiwaniu inspiracji w sztuce;

5. 6 listopada 2022 r. - prof. dr hab. Wiesław Pilis opowie o sposobie na życie w zdrowiu;

6. 13 listopada 2022 r. - prof. dr hab. Marian Grzybowski opowie o 25 latach obowiązywania konstytucji RP;

7. 20 listopada 2022 r. - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD opowie o wsparciu rodziny i ochronie dziecka;

8. 27 listopada 2022 r. - dr hab. Barbara Kowalska, prof. UJD opowie o pięknych kobietach w średniowieczu;

9. 4 grudnia 2022 r. - prof. dr hab. Jarosław Krzywański opowie o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach;

10. 11 grudnia 2022 r. - dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD opowie o wpływie uprawiania sztuk walki na zdrowie i ciało człowieka;

11. 18 grudnia 2022 r. - dr hab. Bartosz Frączek, prof. UJD opowie o podróży jako źródle inspiracji i aktywności artystycznej;

12. 8 stycznia 2023 r. - dr Aleksander Słysz opowie o podatkach i prawie podatkowym;

13. 15 stycznia 2023 r. - prof. dr hab. Adam Regiewicz opowie o muzyce popularnej w prozie najnowszej;

14. 22 stycznia 2023 r. - dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD opowie o rolach babci i dziadka w rodzinie;

15. 29 stycznia 2023 r. - prof. dr hab. Jacek Filipecki opowie o biopolimerach stosowanych w medycynie;

16. 5 marca 2023 r. - dr Tomasz Rutkowski opowie, jak poradzić sobie z bólem pleców;

17. 12  marca 2023 r. - mgr Jakub Dziewit opowie o sztuce fotografii i fotografowaniu jako powszechnym zjawisku;

18. 19 marca 2023 r. - prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska opowie o literackich tropach związanych z Częstochową;

19. 26 marca 2023 r. - dr Wioleta Duda opowie o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do wejścia w świat pracy;

20. 2 kwietnia 2023 r. - dr hab. Edmund Golis, prof. UJD i dr hab. Piotr Rychter, prof. UJD opowiedzą o współpracy nauki z biznesem;

21. 16 kwietnia 2023 r. - dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD opowie o etyce zawodowej uprawianej w Polsce;

22. 23 kwietnia 2023 r. - dr Adam Rokowski opowie o kierunkach artystycznych prowadzonych przez naszą Uczelnię;

23. 30 kwietnia 2023 r. - dr Magdalena Myga-Nowak, prof. UJD opowie o tym, jak wybrać dobry i bezpieczny kosmetyk;

24. 7 maja 2023 r. - dr inż. Marcin Zastawnik, opowie o nowinkach technicznych w multimediach;

25. 14 maja 2023 r. - dr Anna Banasiak opowie o zaburzeniach ze spektrum autyzmu;

25. 21 maja 2023 r. - dr n. med. Marek Kluszczyński opowie o profilaktyce wad postawy u dzieci i młodzieży;

26. 28 maja 2023 r. - dr Marika Turek opowie o tym, co kryje się w lekach;

27. 4 czerwca 2023 r. - dr Leon Rak, prof. UJD z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD opowie o uprawianiu narciarstwa nie tylko zimą;

28. 1 czerwca 2023 r. - dr Karol Motyl opowie o idei oddawania szpiku kostnego;

29. 18 czerwca 2023 r. - dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD opowie o tym jaki jest a jaki powinien być w przyszłości uniwersytet;

30. 25 czerwca 2023 r. - dr Karol Motyl i dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD opowiedzą o tym jaki popularyzować naukę i jak o niej mówić, by trafiać do odbiorcy;

Ogłoszenie - prof. dr hab Anna Wypych-Gawrońska

Ogłoszenie - prof. dr hab. Janusz Zuziak

Ogłoszenie - dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD

Ogłoszenie - dr hab. Witold Zaręba, prof. UJD

Ogłoszenie - prof. dr hab. Wiesław Pilis

Ogłoszenie - prof. dr hab. Marian Grzybowski

Ogłoszenie - dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD

Ogłoszenie - dr hab. Barbara Kowalska, prof. UJD

Ogłoszenie - prof. dr hab. Jarosław Krzywański

Ogłoszenie - dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD

Ogłoszenie - dr hab. Bartosz Frączek, prof. UJD

Ogłoszenie - dr Aleksander Słysz

Ogłoszenie - prof. dr hab, Adam Regiewicz

Ogłoszenie - dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJ

Ogłoszenie - prof. dr hab. Jacek Filipecki

Ogłoszenie - dr Tomasz Rutkowski

Ogłoszenie - mgr Jakub Dziewit

Ogłoszenie - prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska

Ogłoszenie - dr Wioleta Duda

Ogłoszenie - dr hab. Edmund Golis, prof. UJD i dr hab. Piotr Rychter, prof. UJD

Ogłoszenie - dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD

Ogłoszenie - dr Adam Rokowski

Ogłoszenie - dr Magdalena Myga-Nowak, prof. UJD

Ogłoszenie - dr inż. Marcin Zastawnik

Ogłoszenie - dr Anna Banasiak

Ogłoszenie - dr n. med. Marek Kluszczyński

Ogłoszenie - dr Marika Turek

Ogłoszenie - dr Leon Rak, prof. UJD

Ogłoszenie - dr Karol Motyl

Ogłoszenie - dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD

Ogłoszenie - dr Karol Motyl i dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD

opr. dr Karol Motyl