Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana! To krok do budowy Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu


3 lutego 2022 roku JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podpisała umowę z biurem architektonicznym P2PA sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest konieczna do dalszego etapu realizacji inwestycji, czyli przystąpienia do budowy Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Wykonawcę reprezentowali: Maciej Popławski, prezes zarządu P2PA sp. z o.o. z Wrocławia oraz Jakub Podgórski, wiceprezes P2PA sp. z o.o. z Wrocławia.

W części roboczej uzgodniono plany uszczegółowienia projektu, tak by jak najlepiej przystosować go do potrzeb i oczekiwań naukowców oraz kształconych w przyszłości studentów. Umowa zakłada, że w ciągu 10 miesięcy powstanie pełna dokumentacja, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Wówczas Uniwersytet będzie mógł rozpisać postępowanie przetargowe na budowę Centrum.

Przypomnijmy, że ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się 22 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST (SARP oddział Katowice) ogłosił werdykt, w którym pierwszą nagrodę otrzymała praca nadesłana przez biuro architektoniczne P2PA sp. z o.o. z Wrocławia. Na konkurs nadesłano 44 prace.

Sąd Konkursowy ocenił, że praca wrocławskiej pracowni w największym stopniu spełniała wymagania określone w regulaminie konkursu, w szczególności:
- Prezentuje wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza właściwe strefowanie funkcji oraz czytelny i oszczędny układ komunikacji wewnętrznej.
- Prezentuje współczesną, oryginalną formę budynku, a w szczególności rozwiązanie układu komunikacji pionowej.
- Stwarza możliwości uzyskania optymalnej relacji poniesionych nakładów do kosztów widoczną szczególnie w zwartej bryle budynku.

Nowy budynek - Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu - powstanie na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się dawny obiekt wykorzystywany przed laty przez Instytut Muzyki (ul. Chłopickiego 3). Obecnie jest on wyłączony z eksploatacji. Centrum o powierzchni ok. 3 tys. metrów kwadratowych pomieści m.in. sale wykładowe i pracownie laboratoryjne, w tym mi.in.: histologii, fizjologii, mikrobiologii, biotechnologii medycznej i inne.

Zdjęcia