UJD sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020


Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, w dniu 15 kwietnia 2021 r. podpisała deklarację przystąpienia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do listy sygnatariuszy dokumentu Magna Charta Universitatum 2020. Podpisanie deklaracji poprzedzone zostało podjęciem uchwały przez Senat UJD, na mocy której podstawowe zasady (Magna Charta) proklamowane w Bolonii 18 września 1988 r. stanowią podstawę działania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tym samym Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dołączył do zaszczytnego grona ponad 900 uniwersytetów z blisko 90 państw świata utożsamiających się z zasadami i ideami głoszonymi przez Magna Charta Universitatum w zakresie autonomii uczelni, niezależności badań naukowych i kształcenia od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji.

Magna Charta Universitatum 2020 to zaktualizowana wersja dokumentu, który został pierwotnie podpisany przez 388 rektorów uczelni wyższych z całego świata w dniu 18 września 1988 r. w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego. Zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samostanowienia uniwersytetów w przyszłości. Zaktualizowany dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie.

opr. M. Gawrońska