Uczelnia w drodze do Uniwersytetu klasycznego


Senatorowie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jednogłośnie podjęli historyczną uchwałę o zmianie nazwy Uczelni na "Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie". Wcześniej pozytywnie o tym projekcie wypowiedzieli się członkowie Rady Uczelni.

Na podjęcie decyzji miał wpływ fakt, że jednostki Uniwersytetu uzyskały latem 2022 roku kategorie naukowe A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki. Tymczasem w wyniku ewaluacji (oraz uwzględnieniu odwałań Uczelni) przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 6 dyscyplin uzyskało kategorię A, 7 dyscyplin B+, 

Jednocześnie 11 stycznia 2023 roku podejmując niniejszą decyzję Senat Uniwersytetu upoważnił JM Rektor prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską do prowadzenia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

Zmieniając nazwę z Uniwersytetu tzw. „przymiotnikowego” na „klasyczny” Uczelnia ma szansę dołączyć do grona około 20 najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce co z pewnością wpłynie na zwiększenie jej prestiżu w oczach kandydatów, studentów, partnerów i całego otoczenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Ministra Edukacji i Nauki, za pośrednictwem którego stosowny wniosek zostanie złożony w Sejmie RP,  a po jego pozytywnym przegłosowaniu trafi do podpisu Prezydenta RP.

Media o tym wydarzeniu:

- Radio Katowice