Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego!


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 14 lipca 2022 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim, co oznacza, że Uczelnia spełniła wszystkie wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, kadry jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego. Wniosek Uczelni o uruchomienie kierunku lekarskiego już 7 lipca 2022 roku otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na pierwszy rok kierunku lekarskiego w Uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne. Zapleczem do ich kształcenia mają stać się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym również z województwa śląskiego. Uczelnia zgromadziła odpowiednią kadrę, rozpoczyna również budowę nowego obiektu (przy ul. Chłopickiego 3), który zapewni zaplecze do kształcenia lekarzy.

Rekrutacja na kierunek lekarski zostanie uruchomiona po określeniu limitu miejsc przez Ministerstwo Zdrowia.