Sukces prof. dr. hab. Józefa Drabowicza, pracownika Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych


Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i SciTech Strategies uaktualnił ranking 2 procent najlepszych naukowców świata. W gronie 2 procent najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji znalazł się pracownik Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych prof. dr hab. Józef Drabowicz.

Prof. Józef Drabowicz dołączył do grona najczęściej cytowanych pracowników Uniwersytetu, o których informowaliśmy na stronie Uczelni.

Prof. dr hab. Józef Drabowicz urodził się w pobliskim Działoszynie. Wykształcenie chemiczne uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w roku 1969 obronił pracę dyplomową na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Od roku 2002 jest związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na stanowisku profesora zwyczajnego (pracę rozpoczął w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym). W latach 2008-2016 profesor pełnił w Uczelni obowiązki prorektora ds. nauki.

Prof. J. Drabowicz opublikował ponad 170 prac oryginalnych, nie licząc ponad 40 artykułów przeglądowych i ponad 40 wieloautorskich opracowań monograficznych napisanych na zamówienie edytorów znanych serii wydawniczych. Aktualnie jest członkiem Rad Redakcyjnych czasopism: Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements (od 2015), ISRN Organic Chemistry (od 2010), The Open Access Journal of Science and Technology (od 2016), Current Organic Chemistry (od 2018), Current Green Chemistry (od 2018), Molecules (od 2020), Materials (od 2021), Symmetry (od 2021). Od roku 2010 jest edytorem 39 tomu „Science of Synthesis - Update". Jest też współautorem 18 patentów i kilku zgłoszeń patentowych. Był promotorem w 7 zakończonych przewodach doktorskich i recenzentem 78 prac doktorskich wykonanych w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych oraz ponad 27 rozpraw habilitacyjnych. Był również opiniodawcą w ponad 10 postępowaniach o nadanie tytułu profesora i profesora uczelni. Przez wiele lat przewodniczył Sekcji Chemii Heteroorganicznej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Za swoje osiągnięcia prof. Józef Drabowicz był kilkakrotnie nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami naukowymi. W roku 1981 był laureatem indywidualnej Nagrody Sekretarza III Wydziału PAN.
W 2011 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne postanowiło uhonorować prof. dr. hab. Józefa Drabowicza medalem im. St. Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii organicznej. W roku 2015 został wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Całokształt Dorobku Naukowego.