Studenci z Ukrainy uzyskali stypendia CEEPUS na staże w UJD „Freemover UA”


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaoferowała w ramach Programu CEEPUS możliwość ubiegania się o stypendia przez cudzoziemców z Ukrainy przeznaczone dla studentów oraz pracowników naukowych współpracujących z uczelniami w Polsce. W ramach otwartego naboru 15 studentów z uczelni partnerskich UJD uzyskało stypendia finansowe na realizację stażu w naszym Uniwersytecie w terminie 1 maja – 30 czerwca br. Działania informacyjne w tej sprawie, spotkania ze studentami oraz pomoc przy aplikowaniu organizowali pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Lidia Romanyk i mgr Illia Kulchikovskyi (koordynator administracyjny CEEPUS w UJD).

opr. Magdalena Gawrońska, DNWZ