Spotkanie przedstawicieli konsorcjum iERU (European Universities Initiative)


9 kwietnia br. przedstawiciele uczelni wchodzących w skład 'Innovative European Regional Universities' (iERU) – konsorcjum projektowego, którego celem będzie przygotowanie wniosku w kolejnej edycji programu UE European Universities Initiative – spotkali się w przestrzeni online, aby omówić plan działań zespołu na najbliższy czas. Oprócz Uniwersytetu w spotkaniu udział wzięli dotychczasowi partnerzy:

- Universität Paderborn (Niemcy) – lider,

- Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania),

- Le Mans Université (Francja)

oraz przedstawiciele nowych uczelni partnerskich:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorwacja),

- University of Ferrara (Włochy).

Od maja br. spotkania zespołu odbywać się będą regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Na początek zaplanowane zostały prezentacje poszczególnych uczelni, które dotyczyć będą m.in. nauki, dydaktyki, prowadzenia badań naukowych i współpracy międzynarodowej, celem wypracowania priorytetów i zaplanowania działań do realizacji w ramach potencjalnego projektu. Jednocześnie, uczelnie partnerskie zamierzają współpracować ze sobą w ramach bieżących inicjatyw w nowym programie Erasmus+ na lata 2021-2027, np. Blended Intensive Programmes (Mieszane programy intensywne), Erasmus Mundus Design Measures, CHANSE (“Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe”). Więcej informacji nt. nowych konkursów E+ można znaleźć w Przewodniku po programie E+.

Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Uniwersytetu są:

1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD,

2. dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

3. dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD - Dziekan Wydziału Humanistycznego,

4. dr Małgorzata Kurek, prof. UJD - Instytut Językoznawstwa,

5. dr Olga Binczyk - Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego,

6. mgr Bartłomiej Kowalik - specjalista ds. współpracy z zagranicą, uczelniany koordynator programu Erasmus+.

opr. Bartłomiej Kowalik