Silna reprezentacja Polski na 33. edycji EAIE 2023


W tym roku aż 30 polskich instytucji będzie promować swoją ofertę na największych w Europie i jednych z największych na świecie targów i konferencji branżowej EAIE 2023 Rotterdam (European Association for International Education). Polska delegacja na wydarzeniu liczyć będzie ponad 60 osób. Więcej…

Udział w konferencji z ramienia UJD wezmą:

dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

dr Andrii Galaidin, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

oprac. mgr Bartłomiej Kowalik