Sheng 2 - sukces polsko-chińskiego konsorcjum, w którym uczestniczą nasi pracownicy


18 listopada br. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Projekt złożony przez polską stronę (konsorcjum Instytut Fizyki PAN w Warszawie- lider i UJD ) oraz Partnera z ChRL (konsorcjum Chongqing University of Posts and Telecommunications -lider iSun Yat-Sen University in Guangzhou) pt. “Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne” zarekomendowany do finansowania (jako pierwszy na liście rankingowej w dziedzinie Nauk Ścisłych i Technicznych). Budżet polskiego konsorcjum to ponad 1,7 mln zł. Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest profesor Andrzej Suchocki z IF PAN, a konsorcjanta - dr hab. Michał Piasecki. Projekt jest rezultatem istniejącej już od wielu lat owocnej współpracy pomiędzy zespołami z Polski i ChRL (na zdjęciu z 2016 roku, kierownik projektu z chińskiej strony prof. Chong-Geng Ma (z lewej), podczas wizyty roboczej na AJD). W styczniu 2020 roku została podpisana umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy UJD i Uniwersytetem w Chongqing. Także w 2020 roku profesor Mikhail Brik (wykonawca w Sheng 2) uzyskał z NAWA projekt bilateralny z Uniwersytetem w Chongqing jako partnerem. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych konkursów organizowanych przez NCN np. OPUS, w procedurze ewaluacyjnej dla SHENG oceniany jest dorobek i osiągnięcia nie tylko kierownika projektu, ale także wszystkich wykonawców obu partnerów (oprócz stanowisk obsadzanych w ramach konkursu- doktorant, post-doc). Informacje dotyczące tematyki projektu są dostępne pod linkiem.

opr.  dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD