Rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmus+ dla studentów, doktorantów i absolwentów


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów UJD w roku akademickim 2021/2022.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zeskanowany komplet dokumentów aplikacyjnych należy przesłać mailem na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2021 r. (sobota).


opr. mgr Illia Kulchikovskyi