Punkt konsultacyjno-psychologiczny w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19Przypominamy studentom o możliwości konsultacji psychologicznych na platformie Enauka, jako wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z doświadczeniem stanu epidemii COVID-19. Konsultacje odbywają się:

- Dr Andrzej Margasiński: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=3463

- Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8425

- Dr Wojciech Napora: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8426

- Dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=5101

opr. dr Wojciech Napora