Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Janusz Kapuśniak wiceprezydentem European Polysaccharide Network of Excellence


Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD w dniach 11-15 października 2021 r. uczestniczył w 7th International Polysaccharide Conference w Nantes (Francja). Ważnym punktem konferencji było zebranie plenarne delegatów European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE), w trakcie którego odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia na lata 2022-2023. Prof. Janusz Kapuśniak został wybrany wiceprezydentem EPNOE odpowiedzialnym za kwestie edukacji. Do Jego zadań będzie należało koordynowanie mobilności członków EPNOE w ramach programów Horyzont Europa, Erasmus+, CEEPUS, organizacja webinarów, koordynacja przygotowania kursów e-learningowych dla studentów, doktorantów, jak również przedstawicieli biznesu, organizacja szkół letnich oraz współpraca z akcjami COST realizowanymi z udziałem członków EPNOE. W skład Executive Board EPNOE weszli: prof. Pedro Fardim (President, KU Leuven, Belgia), prof. Karin Stana-Kleinschek (Vice-president for research, TU Graz, Austria), dr Carmen Freire (Vice-president for conferences and workshops, University of Aveiro, Portugalia), Prof. Laura Nyström (Vice-president for membership and awards, ETH Zürich, Szwajcaria), prof. Janusz Kapuśniak (Vice-president for education, Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polska) oraz dr Avinash P. Manian (Vice-president for communication, University of Innsbruck, Austria). W trakcie zebrania plenarnego zapadła również decyzja o organizacji przyszłorocznej konferencji EPNOE Junior Scientist Meeting, która odbędzie się w Aveiro w Portugalii, a jej organizację powierzono, poza University of Aveiro, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) oraz naszemu Uniwersytetowi. W skład komitetu organizacyjnego weszli dr Arkadiusz Żarski oraz dr Kamila Kapuśniak.

Członkami EPNOE są obecnie 43 uniwersytety i instytuty naukowe oraz 11 firm z 20 krajów europejskich. Więcej informacji na stronie