Projekt dr hab. Urszuli Cierniak, prof. UJD z Instytutu Literaturoznawstwa zakwalifikowany do finansowania w 21. programie OPUS


Informujemy, że projekt dr hab. prof. UJD Urszuli Cierniak z Instytutu Literaturoznawstwa: "Idealistki, romantyczki, muzy. Rosyjskie katoliczki w kulturze dziewiętnastowiecznej Europy" nr 2021/41/B/HS2/04015 został zakwalifikowany do finansowania w ramach 21. edycji programu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wpływu na kulturę europejską kobiet rosyjskich, identyfikujących się lub identyfikowanych z wyznaniem katolickim. W badaniach decydujące miejsce zajmą kobiece teksty o charakterze autobiograficznym i ego-dokumentalnym (listy, relacje z podróży, pamiętniki, dzienniki, zapiski), oryginalna twórczość literacka tych osób, jak również ich rozprawy na tematy religijne i filozoficzne. Projekt ma dać jak najpełniejszy obraz rosyjskich katoliczek oraz zrewidować istniejące stereotypy na temat tej grupy społeczno-religijnej. W toku prac planowane jest uzupełnienie dostępnej już wiedzy o nowe nazwiska i fakty odzwierciedlające powiązania rosyjskich katoliczek z przedstawicielami rosyjskiej i europejskiej literatury, myśli religijnej i politycznej oraz ich oddziaływanie na poglądy przedstawicieli dziewiętnastowiecznych elit intelektualnych. Praca będzie przebiegać w trzyosobowym zespole i przewidziana jest na trzy lata.

Wysokość finansowania 247 091 zł.

Więcej informacji na stronie NCN

opr. dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD