Prof. UJD Michał Piasecki doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Użhorodzie


Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (UNU) nadał tytuł doktora honoris causa Kierownikowi Katedry Fizyki Teoretycznej dr. hab. Michałowi Piaseckiemu, prof. UJD. O nadanie zaszczytnego tytułu wystąpili wspólnie prof. Ihor Studenyak, prorektor ds. nauki oraz prof. Igor Barchiy – Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej. Senat ukraińskiej Uczelni przyznał najwyższe wyróżnienie uniwersyteckie doceniając jego dorobek naukowy (175 publikacji - lista filadelfijska, cytowania) wieloletnią współpracę naukowo-dydaktyczną profesora Piaseckiego z chemikami i fizykami z UNU, jego wkład w rozwój stosunków polsko-ukraińskich oraz rozszerzanie współpracy z UJD i uczelniami z zagranicy.

Wręczenie tytułu doktora honoris causa przez JM Rektora V. Smolanka odbyło się dopiero 22 grudnia 2021 roku w Użhorodzie podczas uroczystego posiedzenia Senatu (przesunięte ze względu na nieoczekiwaną śmierć w listopadzie, profesora I. Studenyaka).

Michał Piasecki realizował projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki Ukrainy, jest także promotorem prac doktorskich realizowanych na Wydziale Chemii UNU, Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz członkiem redakcji ukraińskich czasopism naukowych. Na UJD jest promotorem pracy doktoranta z Ukrainny oraz organizatorem wizyt profesorów zagranicznych. Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych na Ukrainie. W roku 2017 otrzymał także nagrodę specjalną od Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego za współpracę naukowo-dydaktyczną (Prof. Piasecki był także inicjatorem podwójnego dyplomowania – z Łuckiem - na kierunku fizyka). Dotychczas, wraz z współpracownikami z Ukrainy opublikował ponad 70 artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Na fotografii: dyplom Doktora Honoris Causa.