Pracownik Wydziału Prawa i Ekonomii wśród laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki


Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD znalazł się wśród laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki, które są przyznawane w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Minister Edukacji i Nauki ogłosił listę nagrodzonych naukowców w uroczystym spotkaniu organizowanym w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej (jest obchodzony 19 lutego). Uroczystość odbyła się w formule on-line.

Pan Profesor jest kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego na Wydziale Prawa i Ekonomii oraz kierownikiem Pracowni Analiz Prawnych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2019 r.). Ukończył: Szkołę Prawa Ukraińskiego (Szkoła Prawa Ukraińskiego (Lwowski Uniwersytet Narodowy im.Iwana Franki/Narodowy Uniwersytet „Akademią Kijowsko-Mohylańską/ Uniwersytet Jagielloński, 2016) oraz studia podyplomowe – Prawo bankowe – realizowane przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Katedrą Polityki Gospodarczej WPiA Uniwersytet Jagielloński, 2011). Był wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego Uniwersytetu we Lwowie i Tarnopolu oraz asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył wizyty studyjne na uniwersytetach w: Cambridge, Pecsu, Sztokholmie i Uppsali oraz w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu.

Z ramienia Uniwersytetu Pan Profesor kieruje i wykonuje wraz dr Marią Moulin-Stożek, prof. UJD badania naukowe w ramach projektu Unii Europejskiej nr. 959198, pt. "De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, and Re-Integrate” w ramach SU-GOVERNANCE-09-2020 HORIZON 2020, koordynowanego jest przez Glasgow Caledonian University w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dołączył do międzynarodowego konsorcjum badawczego realizującego ww. Projekt zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 17 lipca 2020 r.

Pan Profesor został także wyróżniony m.in. nagrodą Rektora Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".