Pracownie otwarte - "Przygotowanie podobrazia płóciennego"


Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu „Pracownie Otwarte”. Spotykamy się ponownie w Pracowni Technologii Malarstwa, gdzie dr Adam Rokowski zaprezentuje, jak samodzielnie przygotować podstawowe podobrazie malarskie.

opr. dr Agata Stronciwilk