Ogłaszamy zimową rekrutację na studia II stopnia - szansa na indeks Uniwersytetu od 1 lutego


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczyna rekrutację na dwa kierunki studiów II stopnia: inżynieria bezpieczeństwa i malarstwo. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów.

O kierunkach:

- Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Kierunek umożliwia wybór jednej z trzech specjalności:

- Bezpieczeństwo Techniczne
- Bezpieczeństwo Środowiska
- Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w:

- administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
- jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
- towarzystwach ubezpieczeniowych,
- biurach projektowych i doradczych,
- własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Rekrutacja będzie prowadzona od 1 lutego 2021 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2021 r.

Dostępny jest harmonogram rekrutacji internetowej kandydatów.

Więcej informacji o kierunku można uzyskać pod tel. 34 361 21 79

- Kandydaci mogą również aplikować na kierunek malarstwo (studia II stopnia). Program studiów jest realizowany jest w formie studiów stacjonarnych. Jest oparty o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.
 
Kształcenia opiera się o zindywidualizowane podejście do studenta oraz budowania relacji, która w efektywny sposób pozwala na realizację koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i technologie (więcej informacji w mediach społecznościowych). Więcej o kierunku malarstwo oraz krótki film poświęcony rekrutacji.

opr. dr Urszula Nowacka, prof. UJD,  dr hab. Jakub Jakubowski