O tutoringu i „Mistrzach dydaktyki” na ostatnim „Q&A”


Nadal trwa rekrutacja do projektu „Mistrzowie dydaktyki”, do którego zapraszamy studentów I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym uzyskali średnią równą bądź wyższą niż 4,5, a także mogą (ale nie muszą) wykazać się dodatkowymi atrybutami tj.: bycie laureatem olimpiad, uczestnikiem konferencji naukowych czy autorem artykułów naukowych.

Podczas spotkania prowadzonego przez dr Adriannę Sarnat-Ciastko (pełnomocnika Rektor UJ ds. tutoringu, a także koordynatora projektu „Mistrzowie Dydaktyki” na naszej Uczelni) podejmowane będą tematy dotyczące tego czym jest tutoring i dlaczego warto zastanowić się nad udziałem w projekcie.

Obowiązkowe, ostatnie już spotkanie informacyjne odbędzie się poprzez platformę (ręczna rejestracja) z wykorzystaniem narzędzia BigBlueButton w środę 31 marca w godzinach 11:30:12:30.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tym spotkaniu, zachęcamy do zapoznania się z nagraniem „Q&A Mistrzowie dydaktyki”, które  jest dostępne.

Zajęcia tutorskie w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” są realizowane przez 3 semestry w wymiarze 75 godzin przeznaczonych na przedmioty swobodnego wyboru (PSW). Pomoc w organizacji zajęć (w kontekście m.in. obsługi żetonów) spoczywa na koordynatorach projektu. Uczestnictwo w projekcie kończy się wręczeniem certyfikatu.

Rekrutacja do projektu potrwa do 31 marca 2021 r. i wymaga od zainteresowanego zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i projektu”, a także uzupełnienia „Formularza zgłoszenia”, który po wydrukowaniu, podpisaniu i zeskanowaniu ma być wysłany na platformę enauka. Dokumenty do pobrania, a także sylwetki tutorów uczestniczących w projekcie i krótkie opisy proponowanych przedmiotów można znaleźć na stronie.

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu, jest projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowanym w lwiej części z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na którego realizację Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie pozyskał 67 053 zł. Koordynatorkami projektu ze strony UJD są dr Adrianna Sarnat-Ciastko (pełnomocnik Rektor ds. tutoringu) oraz dr Katarzyna Zalas.

opr. dr Adrianna Sarnat-Ciastko