Nominacja profesorska dla Jarosława Jagieły


Z radością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją z dnia 6 kwietnia 2021 roku, nadał dr. hab. prof. UJD Jarosławowi Jagiele tytuł profesora nauk społecznych.

Pan Profesor jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Badań nad Edukacją. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Pedagogika. Jest także Kierownikiem Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej UJD oraz redaktorem honorowym czasopisma naukowego "Edukacyjna Analiza Transakcyjna".


Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym!