Naukowcy zapraszają do współtworzenia czasopisma Molecules


Serdecznie zapraszamy do współtworzenia wydania specjalnego czasopisma Molecules (IF=3,267, 100 pkt MEiN) zatytułowanego „Food Polysaccharides: structure, properties and application” zgłaszając zarówno artykuły przeglądowe, jak i oryginalne prace badawcze. Teksty mogą obejmować wszystkie aspekty związane z polisacharydami żywności, w tym strukturę, właściwości, analizę, modyfikacje, praktyczne zastosowania i wpływ na zdrowie człowieka. Więcej informacji można znaleźć na stronie.

opr. Lesław Juszczak, Janusz Kapuśniak