Nasi pracownicy w gronie edytorów prestiżowego czasopisma Entropy


Pracownicy Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD, dr inż. Karolina Grabowska oraz dr inż. Dorian Skrobek znaleźli się w gronie edytorów prestiżowego czasopisma Entropy (IF: 2.494, MNiSW: 100 pkt). Zespół pracowników UJD będzie odpowiedzialny za przygotowanie numeru specjalnego poświęconego wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji i zagadnień obliczeniowych w zastosowaniach inżynierskich (Artificial Intelligence and Computational Issues in Engineering Applications).

Oryginalne i niepublikowane wcześniej prace można składać do 17 października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/AI_Eng_App


opr. dr inż. Karolina Grabowska