Mistrzowie dydaktyki – trzecia edycja czas start!


23 lutego br. startuje rekrutacja do trzeciej odsłony projektu „Mistrzowie dydaktyki”, który ma pomóc we wdrożeniu modelu tutoringu w naszej Uczelni. Do udziału w tej edycji zapraszamy 21 studentów i studentek I roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym uzyskali średnią równą bądź wyższą niż 4,5, a także mogą (ale nie muszą) wykazać się dodatkowymi atrybutami tj.: bycie laureatem olimpiad, uczestnikiem konferencji naukowych czy autorem artykułów naukowych. Udział w projekcie pozwala na doświadczenie niezwykłej współpracy studenta z nauczycielem akademickim – tutorem, która tym razem ma trwać przez 3 semestry. Student, który spełnia warunki udziału w projekcie, wybiera tutora, a razem z nim przedmiot, który jest unikatowy, a którego treść będzie tworzyć się wraz z rozwojem współpracy tutorskiej. Tutoring realizowany w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” stanowi pewną niewiadomą, przygodę, dającą możliwość rozwoju każdej ze stron tej relacji. Zajęcia tutorskie w projekcie realizowane będą w formule zajęć PSW-OT, będą trwały łącznie 75 godzin (co pozwala na jednorazowy wybór tej formy zajęć w toku studiów) i skończą się wręczeniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja do projektu potrwa do 8 marca i wymaga od zainteresowanego zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i projektu”, a także uzupełnieniem „Formularza zgłoszenia”, który po wydrukowaniu, podpisaniu i zeskanowaniu ma być wysłany na platformę enauka. Dokumenty do pobrania, a także sylwetki tutorów w projekcie i krótkie opisy proponowanych przedmiotów można znaleźć na stronie.

Warto wspomnieć, że zaangażowanymi w realizację projektu tutorami są:

  • dr Karol Motyl, tutorial – EduProwokacje;

dr Joanna Świątek-Prokop, tutorial – Uważność i kreatywność w przestrzeni akademickiej;

dr Janusz Wojtyna, tutorial – W zdrowym ciele zdrowy duch;

dr Beata Rusek, tutorial – Efektywny nauczyciel = efektywny uczeń. Czy na pewno?;

dr Aleksander Słysz, tutorial – Za horyzontem – czyli co możesz zrobić, aby lepiej przygotować się na nadchodzącą przyszłość;

mgr Artur Wawrzkiewicz, tutorial – Wyobrazowanie;

mgr Krzysztof Kościański, tutorial – Aktywnie iść przez życie.

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu, jest projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowanym w lwiej części z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na którego realizację Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie pozyskał 67 053 zł. Koordynatorkami projektu ze strony UJD są dr Adrianna Sarnat-Ciastko (pełnomocnik Rektor ds. tutoringu) oraz dr Katarzyna Zalas.

opr. dr Adrianna Sarnat-Ciastko
Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu