Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera utworzenie Uniwersytetu Europejskiego COLOURS


Ministerstwo Edukacji i Nauki w osobie Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka poparło udział Naszego Uniwersytetu w konkursie Uniwersytetów Europejskich - COLOURS. Projekt Uniwersytet Europejski COLOURS jest aliansem siedmiu uniwersytetów europejskich, których wspólną cechę stanowi silne zaangażowanie w rozwój regionów, jakie reprezentują.

COLOURS promować będzie wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi interesariuszami zewnętrznymi.

Pismo z poparciem dla działań Uniwersytetu

opr. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą