Kolejna edycja Mistrzów Dydaktyki na naszym Uniwersytecie


Tuż pod koniec roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło grupę uczelni, w których realizowana będzie kolejna odsłona projektu pozakonkursowego „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”. Wśród szkół wyższych, które dostały taką możliwość pojawił się także Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Tym razem, przez trzy kolejne semestry – rozpoczynając od semestru letniego 2020/2021, grupa siedmiu tutorów i tutorek będzie miała możliwość współpracy z trójką wyróżniających się studentów pierwszego roku. Wśród tych, którzy zaangażowali się w realizację wymienionego tu zadania znaleźli się: dr Beata Rusek, dr Aleksander Słysz, dr Janusz Wojtyna, dr Karol Motyl, dr Joanna Świątek-Prokop, mgr Krzysztof Kościański i mgr Artur Wawrzkiewicz. Rekrutacja studentów do udziału w tutorialach mistrzów dydaktyki będzie miała miejsce na przełomie lutego i marca biedzącego roku, w momencie trwania zapisów na przedmioty swobodnego wyboru. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie do podejmowanych działań ze strony MEiN wynosi 67 053 zł, przy czym zdecydowana większość środków przeznaczonych na ten cel pochodzi z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorkami projektu ze strony UJD będą dr Adrianna Sarnat-Ciastko (pełnomocnik Rektor ds. tutoringu) a także dr Katarzyna Zalas. Należy zaznaczyć, że nasza Uczelnia bierze udział we wszystkich trzech edycjach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” ogłaszanych przez MEiN angażując w te działania 19 nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie wydziały UJD.

opr. dr Adrianna Sarnat-Ciastko