II Wirtualny Dzień Otwarty - Kandydacie zapoznaj się z warunkami studiowania i rekrutacji w naszym Uniwersytecie!


Zapraszamy do udziału w II Wirtualnym Dniu Otwartym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:

Jeżeli nasza prezentacja nie wyczerpuje wątpliwości, liczymy na pytania kierowane do jednostek zajmujących się kształceniem. Postaramy się odpowiedzieć wyczerpująco na każde z nich!

Pracownicy Uniwersytetu zapraszają kandydatów do rekrutowania się poprzez stronę Uczelni (www.ujd.edu.pl) i platformę: Internetową Rekrutacja Kandydatów (- platforma zostanie uruchomiona tuż przed rekrutacją). Rozpoczyna się ona 1 czerwca 2021 roku. Uniwersytet proponuje około 50 kierunków realizowanych w ramach studiów: I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich. Informacja o ofercie jest dostępna na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Uczelnia cały czas prowadzi kampanię promocyjną w formie online informując kandydatów m.in. o warunkach kształcenia i ofercie.

W tym roku Uczelnia stara się o uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Wśród nich znajdują się:

- ekonomia, studia II stopnia – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- iberoznawstwo, studia II stopnia – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu Uczelni

- informatyka, studia II stopnia – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- matematyka, studia II stopnia – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- pielęgniarstwo, studia II stopnia – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- produkcja i marketing żywności, studia inżynierskie – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- psychologia, jednolite studia magisterskie – zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dot. oferty studiów na rok akademicki 2021/2022:

Plakat rekrutacyjny

Broszura rekrutacyjna

Wykaz kierunków studiów

Media o II WDO:

- https://zdrowaczestochowa.pl/article/wirtualny-dzien-otwarty-ujd/

- http://www.tvorion.pl/wirtualny-dzien-otwarty-ujd/

- https://fiat.fm/tag/ii-wirtualny-dzien-otwarty/

- http://www.wczestochowie.pl/artykul/37317,uniwersytet-jana-dlugosza-bedzie-zachecac-do-siebie-przyszlych-studentow-online

- https://www.radiojura.pl/dzien-otwarty-na-ujd-kolejny-raz-w-formie-wirtualnej.html

- https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24440381,kontakt-z-redakcja.html#TRNavSST